‘Thả cửa’ cho kinh doanh mua bán nợ

Bộ Tài chính kiến nghị tham khảo bỏ 1 số điều kiện về kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ; đồng thời, nghiên cứu kỹ bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ

Hà Nội thu hút 1,74 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng
Ứng viên IT đòi hỏi lương nghìn đô, nhà tuyển dụng nói thẳng sự thật
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam: Không có chuyện vỡ quỹ BHXH vào năm 2025

Bộ Tài chính kiến nghị tham khảo bỏ 1 số điều kiện về kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ; đồng thời, nghiên cứu kỹ bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát 1 số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Tài chính cho rằng làm việc chuyển nhượng nợ không ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cùng đồng.

Việc quy định 1 số điều kiện như ở Nghị định 96 cũng không nhằm mục đích chắc chắn quốc phòng, an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cùng đồng.

Hoạt động chuyển nhượng nợ không cần là ngành có điều kiện.

Hoạt động chuyển nhượng nợ không cần là ngành có điều kiện.

Vì vậy Bộ Tài chính kiến nghị tham khảo bỏ 1 số điều kiện về kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ. Đồng thời nghiên cứu kỹ bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định ở Luật Đầu tư.

Mua phân phối nợ là việc bên phân phối nợ chuyển giao 1 phần hoặc tất cả quyền đòi nợ và 1 số quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên phân phối nợ.

Hiện nay điều kiện đầu tư kinh doanh đối có ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng nợ được quy định ở Nghị định 96 năm 2016.

Nghị định 96 do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo và Bộ Tài chính là cơ quan được giao là bộ quản lý nhà nước đối có ngành nghề này.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến về việc bãi bỏ Nghị định 107 năm 2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do 1 số điều kiện ở Nghị định này không cần thiết có thực ở làm việc của ngành nghề này mà chỉ cần chắc chắn 1 số điều kiện về an ninh trật tự theo Nghị định 96 năm 2016.

Bộ Tài chính cho biết, hiện có 22 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nàm trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Chính thức ban hành điều kiện kinh doanh chuyển nhượng nợ

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0