Thành lập đoàn giám sát về vốn vay nước ngoài

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo uỷ ban Thường vụ Quốc hội ở phiên họp tháng 8/2018 và gửi đến một số vị đại biểu Quốc hội ở kỳ họp thứ sáu... Uỷ ba

Thủ tướng: ‘Thủ tục bán gà còn lâu hơn nuôi gà’
Bộ Tài chính: Không thể “móc ngoặc” giảm giá ô tô thấp hơn 1,5 tỷ đồng để tránh nộp thuế tài sản
Hàng trăm dự án điện mặt trời đăng ký đầu tư vào Việt Nam

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo uỷ ban Thường vụ Quốc hội ở phiên họp tháng 8/2018 và gửi đến một số vị đại biểu Quốc hội ở kỳ họp thứ sáu…

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách bán hàng pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài GĐ 2011 – 2016”.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội được giao làm Trưởng đoàn giám sát.

Mục đích của cuộc giám sát là phân tách việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài GĐ 2011-2016.

Đoàn giám sát cũng sẽ phân tách kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, gặp khó, vướng mắc, xác định lý do, trách nhiệm của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài GĐ này.

Sau giám sát sẽ kiến nghị biện pháp nhằm đã đi vào làm việc và tổ chức thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới và các chính sách bán hàng, pháp luật có liên quan.

Về đối tượng giám sát, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài GĐ 2011-2016.

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương báo cáo về việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài GĐ giám sát.

Tổ chức, cá nhân liên quan đến làm việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài báo cáo về tình hình thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn này.

Ở địa phương, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương báo cáo về nội dung chuyên đề giám sát thuộc phạm vi trách nhiệm liên quan.

Nghị quyết cũng cho biết ba nội dung giám sát. Một là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài. Hai, hiện trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài. Ba, việc thực hiện một số kiến nghị của một số cơ quan thanh tra, kiểm toán liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo uỷ ban Thường vụ Quốc hội ở phiên họp tháng 8/2018 và gửi đến một số vị đại biểu Quốc hội ở kỳ họp thứ sáu (cuối năm 2018).

Thủ tướng: Tiếp tục nghiên cứu kỹ làm việc cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0