Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng làm Chủ tịch

Thủ tướng đã ký Quyết định 1072 thành lập Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ trên cơ sở kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về áp dụng công nghệ tài liệu ngày 28/8.

Đến năm 2030, thu nhập người làm nông nghiệp ở Việt Nam tăng 1,5 lần
Kinh tế 11 tháng có những điểm gì đáng chú ý?
Ngân sách có thể mất hơn 27.000 tỷ đồng nợ thuế của người đã chết, mất tích…

Thủ tướng đã ký Quyết định 1072 thành lập Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ trên cơ sở kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về áp dụng công nghệ tài liệu ngày 28/8. Quyết định có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban. Ủy viên Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Uỷ ban còn có 17 Uỷ viên gồm 7 Bộ trưởng các Bộ: Công an, TT&TT, Tài chính, KHĐT, GD&ĐT, KH&CN, TN&MT; Thứ trưởng Bộ TT&TT; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Viettel ; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT; Chủ tịch HĐTV Tổng doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch HĐQT CTCP FPT.

Ủy ban có tính năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ, đề xuất có Chính phủ, Thủ tướng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách bán hàng tạo môi trường pháp lý thúc đẩy thi công, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam.

Bên cạnh đây, Uỷ ban còn giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thi công, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách bán hàng, đề án, dự án, biện pháp có tính chất liên ngành về thi công, phát triển Chính phủ điện tử.

Đồng thời, Uỷ ban sẽ cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách bán hàng, đề án, dự án liên quan đến thi công, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền chọn lọc của Thủ tướng; sơ kết, phân tách tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm thi công, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của Chính phủ, Thủ tướng.

Theo Quyết định, Chủ tịch Uỷ ban có Tổ công tác giúp việc. Tổ này được đặt ở Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thư ký Ủy ban làm Tổ trưởng. Tổ phó là Bộ trưởng Bộ TT&TT và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, GD&ĐT, KH&ĐT, KH&CN, Nội vụ, Tài chính, TN&MT, TT&TT, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, CTCP FPT và 1 số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác. Các thành viên của Ủy ban và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử từ các việc nhỏ nhất

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: