Thành phố Cần Thơ được hưởng một số cơ chế đặc thù

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận lời có đề xuất của Chính phủ về 1 số cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính, ngân sách cho Cần Thơ ... Chiều 13/7 Bộ tr

Lên tiếng về tín hiệu cảnh báo đến kinh tế Việt Nam, Chứng khoán SSI nhận định cần phát triển nhanh “đàn sếu lớn”
Việt Nam tăng 2 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
Thị trường logistics: Giá thuê kho bãi sẽ tăng trong các năm tới

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận lời có đề xuất của Chính phủ về 1 số cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính, ngân sách cho Cần Thơ …

Chiều 13/7 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền Thủ tướng đã xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị định quy định 1 số cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối có đô thị Cần Thơ.

Cả ba nội dung xin ý kiến đều được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận lời.

Theo đây, mức dư nợ vay của ngân sách đô thị Cần Thơ được nâng từ không vượt quá 30% lên không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội chọn lọc

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận lời có đề xuất ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho đô thị 70% số tăng thu so có dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ một số khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13) và một số khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%.

Hai quy định nói trên cũng tương đương có cơ chế dành cho Hải Phòng, Đà Nẵng.

Nội dung thứ ba Chính phủ đề xuất cho Cần Thơ trội hơn hai đô thị trên và bằng có Tp.HCM là Ủy ban nhân dân đô thị được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính đô thị để đầu tư cho một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách đô thị nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian tạm ứng không quá 36 tháng, kể từ ngày tạm ứng.

Lại xin cơ chế đặc biệt ‘giải cứu’ dự án nghìn tỷ ‘đắp chiếu’ 15 năm

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: