Thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 1289 về Kiện toàn và ban hành Quy chế vận hành của Tổ công tác của Thủ tướng Chính Phủ theo dõ, đôn đốc, kiểm tr

Doanh nghiệp ngoại được nắm giữ 49% cổ phần hàng không nội?
Hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng
APEC 2017: Thủ tướng sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 1289 về Kiện toàn và ban hành Quy chế vận hành của Tổ công tác của Thủ tướng Chính Phủ theo dõ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo chọn lọc này, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 1 Tổ trưởng, 2 Tổ phó, 5 thành viên và 3 cán bộ Thường trực.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Đảm nhận vai trò tổ phó Tổ công tác có hai người gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà

và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục.

Thành viên Tổ công tác gồm Thứ trưởng 5 Bộ là:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn

Ba cán bộ làm Thường trực Tổ công tác gồm: Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan

và Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Vũ Thiện Vương và chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan.

Cách đó hơn 1 năm, ngày 19/8/2016, Thủ tướng đã ký chọn lọc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao một số bộ, cơ quan, địa phương.

Tổ này vận hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao. Một năm sau khi thành lập, tính tới nửa cuối tháng 8 năm nay, Tổ công tác của Thủ tướng đã áp dụng hơn 30 cuộc kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động mạnh mẽ, giúp giảm mạnh tỉ lệ nhiệm vụ quá hạn từ 25% vào cuối năm 2015 xuống còn 3,2% vào thời điểm tháng 7/2017.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra ở một số bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác cũng đã kiến nghị có Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp có tính chất tháo gỡ các vướng mắc về thể chế gây khó khăn cho việc triển khai các chủ trương, chính sách của Chính phủ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chính phủ chờ phán quyết của toà quốc tế vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0