Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng trình làng toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Toàn văn ph

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thuê đất 99 năm chỉ cho những trường hợp rất đặc biệt!
Cả nước có hơn 505 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động
Hai Bộ trưởng giải thích 22.000 tỷ từ vay sang cấp phát của VEC

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng trình làng toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương… Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 Bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, trong hai ngày 25 và 26-12-2018, ở Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp để trao đổi, cho ý kiến về một vài vấn đề: Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối có một vài đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư theo quy định; về việc trình làng nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; Báo cáo một vài công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XII; tham khảo, thi hành kỷ luật cán bộ.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau khi tham khảo và trao đổi một vài Tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã áp dụng lấy phiếu tín nhiệm 21 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII theo quy định.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tham khảo, cho ý kiến về việc trình làng nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối có 205 đồng chí để Bộ Chính trị tham khảo, chọn lọc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo thẩm quyền.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao có Tờ trình của Bộ Chính trị về việc yêu cầu tham khảo, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chọn lọc kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang bằng hình thức một vàih chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; một vàih chức Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020; một vàih chức Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

4. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trao đổi, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Giao Bộ Chính trị nghiên cứu kỹ, tiếp thu ý kiến trao đổi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục nâng cao Bên cạnh đó chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tham khảo Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XII.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy các kết quả quan trọng, toàn diện đạt được của năm 2018, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi gặp khó, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, đã đi vào hoạt động thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: