Thống đốc Lê Minh Hưng: Các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với ngành ngân hàng năm 2019 còn rất nặng nề

Người đứng đầu ngành ngân hàng đã đưa ra 5 biện pháp điều hành chính sách bán hàng tiền tệ, ngân hàng trong 6 tháng cuối năm và tin rằng nhiệm vụ đượ

160 tấn vàng “bốc hơi” khỏi ngân hàng sau 5 năm
Vietbank được chấp thuận tăng vốn
Nhìn về tình huống Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách giám sát nâng cao

Người đứng đầu ngành ngân hàng đã đưa ra 5 biện pháp điều hành chính sách bán hàng tiền tệ, ngân hàng trong 6 tháng cuối năm và tin rằng nhiệm vụ được giao cũng như mục tiêu đặt ra sẽ được đã đi vào làm việc.

Ngày 5/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến triển sơ kết làm việc ngân hàng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tại Hội nghị này, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã biểu dương các đơn vị thuộc NHNN đã quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, có tiên đoán và phương án, kịch bản kịp thời, sát có thực ở, điều hành chính sách bán hàng tiền tệ (CSTT), tín dụng, ngân hàng linh hoạt và đồng bộ, tạo dư địa cho chính sách bán hàng tài khóa và các chính sách bán hàng vĩ mô khác phát huy tác dụng, góp phần trực tiếp kiểm soát lạm phát ở mức thấp, hỗ trợ tăng trưởng cao. Hoạt động của ngành Ngân hàng đã được Quốc hội, Chính phủ, các chuyên gia trong, ngoài nước và dư luận xã hội phân tách cao. Trong 6 tháng đầu năm, ngành cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Để đã đi vào làm việc nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề cho năm 2020 và các năm thứ hai, Thống đốc cho rằng, để có thể thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%, tăng trưởng kinh tế 6,8% trong bối cảnh kinh tế thế giới có biến động phức tạp khó lường, các đề nghị nhiệm vụ đặt ra có ngành Ngân hàng trong 2019 còn rất nặng nề, ngành Ngân hàng sẽ tập trung triển khai các biện pháp điều hành 6 tháng cuối năm 2019, trong đây chú trọng vào các nhiệm vụ, biện pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung đã đi vào làm việc khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách bán hàng về tiền tệ và làm việc ngân hàng. Khẩn trương sửa đổi, đã đi vào làm việc các Nghị định thuộc lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng, quản lý ngoại hối, làm việc chi trả,… nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, cung cấp đề nghị quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chắc chắn ổn định, an toàn làm việc của các TCTD.

Thứ hai, điều hành chính sách bán hàng tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa có chính sách bán hàng tài khóa và các chính sách bán hàng kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2019 bình quân dưới 4%; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, ổn định phân khúc tiền tệ và ngoại hối.

Thứ ba, tiếp tục triển khai tích cực Đề án Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn có xử lý nợ xấu đến năm 2020, trong đây, tập trung xử lý hiệu quả các TCTD yếu kém. Thực hiện sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 42. Tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống QTDND nhằm bảo đảm làm việc theo đúng tôn chỉ, mục đích và giữ vững ổn định kinh tế – xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt làm việc của các TCTD.

Thứ tư, tập trung triển khai Đề án phát triển chi trả không dùng tiền mặt, giảm dần mật độ chi trả bằng tiền mặt trong nền kinh tế. Tạo điều kiện để triển khai các sản phẩm, dịch vụ chi trả mới, tiên tiến. Giám sát các hệ thống chi trả, chắc chắn làm việc an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác an ninh, an toàn trong chi trả điện tử; ứng dụng các nguyên tắc an toàn bảo mật chi trả theo chuẩn quốc tế. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tốt hơn làm việc cung ứng dịch vụ của các trung gian chi trả và chi trả điện tử.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực làm việc ngân hàng nhằm cắt giảm kinh phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các chuyển nhượng hành chính có NHNN và chuyển nhượng có TCTD góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia, thúc đẩy công ty nhìn chung và TCTD nói riêng phát triển bền vững.

Thống đốc Lê Minh Hưng tin tưởng rằng, có tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, ngành Ngân hàng sẽ đã đi vào làm việc tốt nhiệm vụ năm 2019 được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nợ xấu toàn hệ thống TCTD sụt mạnh, hiện chỉ còn 1,91%

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: