Thủ tướng Chính phủ sẽ làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Trong thời gian tới, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về áp dụng CNTT. Ủy ban do Thủ t

Bộ trưởng Tài chính: Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng vay nước ngoài sẽ bị kiểm soát chặt chẽ
Infographic: Bức tranh kinh tế Việt Nam quý I/2018
Lại loay hoay bàn tăng lương năm 2019

Trong thời gian tới, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về áp dụng CNTT. Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động thi công Chính phủ điện tử.

Xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt kết quả bước đầu quan trọng

Ngày 28/6, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ở cuộc họp ngày 14/5/2018 có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và 1 số thành viên Ủy ban Quốc gia áp dụng CNTT về thi công Chính phủ điện tử.

Cuộc họp này còn có sự tham dự của Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, lãnh đạo một vài Bộ: TT&TT, Nội vụ, Tài chính; đại diện lãnh đạo một vài công ty VNPT, Viettel, FPT và 1 số đơn vị có liên quan của VPCP, Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Theo thông báo kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tách cao tinh thần làm việc của VPCP, Bộ TT&TT và Hội đồng Tư vấn cải một vàih thủ tục hành chính (TTHC), một vài công ty VNPT, Viettel, FPT về các đề xuất mạnh mẽ để Việt Nam có các một vàih tân trong công đoạn thi công Chính phủ điện tử.

Có thể khẳng định, thời gian qua, một vài Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều gắng sức và đạt được các kết quả bước đầu quan trọng làm nền móng trong triển khai thi công Chính phủ điện tử như thi công và đưa vào hoạt động 1 số cơ sở dữ liệu (CSDL) như CSDL quốc gia về đăng ký công ty, CSDL quốc gia về bảo hiểm; đang triển khai thi công CSDL quốc gia về dân cư, CSDL đất đai quốc gia; đã cung cấp 1 số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho công ty và người dân như đăng ký công ty, kê khai thuế, nộp thuế, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội…; 1 số Bộ, ngành đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; ở 1 số địa phương, hệ thống tài liệu 1 cửa điện tử được đưa vào hoạt động, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức; chất lượng nhân lực về CNTT của Việt Nam cũng được nâng cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, có thể thấy còn nhiều nội dung triển khai Chính phủ điện tử chưa được như chờ mong, như còn thiếu một vài văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, còn rào cản trong cơ chế đầu tư áp dụng CNTT; việc thi công một vài CSDL quốc gia còn chậm; một vài hệ thống tài liệu dữ liệu còn cục bộ, chưa có phần mềm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa một vài hệ thống tài liệu; mật độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp; việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc còn có nặng tính thủ công, pháp lý.

Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề trên, theo Thủ tướng, là do một vài cấp, một vài ngành chưa xác định rõ được công đoạn và một vài mục tiêu cụ thể để triển khai. Bên cạnh đó, 1 số bộ, ngành, địa phương còn coi nhẹ việc đưa một vài áp dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, chưa coi đó là nhiệm vụ của người đứng đầu; việc triển khai có nặng tính hình thức; thói quen thủ công, pháp lý chưa được khắc phục…

Thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Để việc triển khai Chính phủ điện tử hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị một vài Bộ, ngành, địa phương cần phải đổi mới một vàih nghĩ, một vàih làm, nhận thức đó là biện pháp cốt lõi để nâng cao năng suất lao động, thực hiện cải một vàih, đặc trưng là cải một vàih hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị công, phát triển kinh tế, quản lý xã hội và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

“Từng thành viên Chính phủ, người đứng đầu một vài bộ, ngành, địa phương đều phải vào cuộc, có sự một vàih tân trong nhận thức và hành động, thống nhất quan điểm “hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy”, phải “nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ các việc nhỏ nhất nhưng có hiệu quả lớn”. Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết nghiêm ngặt giữa cải một vàih hành chính có áp dụng CNTT ở mọi cấp, mọi ngành, trong đó CNTT là công cụ để thực hiện mục tiêu cải một vàih”, thông báo kết luận nêu rõ.

Một nội dung công việc Thủ tướng đề nghị cần tập trung thực hiện ngay trong thời gian tới là thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về áp dụng CNTT do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động thi công Chính phủ điện tử; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm Ủy viên thường trực kiêm Tổng thư ký giúp Chủ tịch Ủy ban theo dõi, đôn đốc, điều phối hoạt động của Ủy ban. VPCP là cơ quan đầu mối thi công Chính phủ điện tử. Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện.

Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử có Tổ công tác giúp việc kiêm nhiệm, gồm đại diện VPCP, Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, một vài chuyên gia Chính phủ điện tử trong nước và quốc tế đến từ một vài Tập đoàn nhà nước và khối tư nhân. Cục Kiểm soát TTHC – VPCP là đơn vị thường trực của Tổ công tác. VPCP được giao dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2018.

Cũng theo thông báo kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao VPCP chủ trì, phối hợp có Bộ TT&TT, một vài Bộ ngành có liên quan xác định 1 số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử GĐ 2018-2020, định hướng đến 2025; trình Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử cho ý kiến đã đi vào hoạt động và trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về 1 số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử GĐ 2018-2020, định hướng đến năm 2025 ở phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2018.

VPCP cũng được đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC trong tháng 6/2018, trong đó chú trọng biện pháp Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối có Hệ thống tài liệu 1 cửa điện tử của một vài Bộ, ngành, địa phương để tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện dịch vụ hành chính công cho công dân, công ty.

Bên cạnh đó, VPCP còn được giao: Nghiên cứu, thi công Đề án về biện pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa một vài cơ quan hành chính nhà nước bảo đảm tính khoa học cả về hành chính quản lý và công nghệ chia sẻ, kết nối, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2018; Nghiên cứu, thi công Đề án thiết lập Hệ thống tài liệu Chính phủ không pháp lý phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để rút ngắn thời gian họp, giảm pháp lý hành chính; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2018.

Đồng thời, nghiên cứu kỹ, thi công Đề án thiết lập Hệ thống tài liệu điện tử về tham vấn chính sách bán hàng và văn bản quy phạm pháp luật để cung cấp đầy đủ một vài tài liệu giúp người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ra chọn lọc kịp thời, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2018…

Xây Kiến trúc Chính phủ điện tử mới hướng tới Chính phủ số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ TT&TT khẩn trương đã đi vào hoạt động, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP và Quyết định 80/2014/QĐ-TTg để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, gặp khó trong đầu tư CNTT và thúc đẩy triển khai Chính phủ điện tử; thực hiện một vài nhiệm vụ liên quan đến Chính phủ điện tử được giao ở Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia năm 2018 và các năm thứ hai.

Bộ TT&TT cũng được giao thi công Kiến trúc Chính phủ điện tử mới (phiên bản 2.0) hướng tới Chính phủ số và dữ liệu mở tiếp cận Cuộc một vàih mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), cung cấp được một vài đề nghị về quản lý, điều hành của Chính phủ trong GĐ mới; phối hợp có VPCP nghiên cứu kỹ, thi công một vài Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức; chia sẻ tài liệu giữa một vài cơ quan, tổ chức, trình Chính phủ trong năm 2019.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp có Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, VPCP và một vài bộ ngành có liên quan nghiên cứu kỹ, thi công Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

Các Bộ, ngành được đề nghị phải đẩy nhanh việc thi công, đã đi vào hoạt động một vài CSDL quốc gia để chia sẻ tài liệu, trong đó chú trọng CSDL quốc gia về dân cư.

Thủ tướng chỉ đạo một vài Bộ, ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, công ty, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP; chủ động phối hợp có VPCP, Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Nội vụ đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa một vài cơ quan nhà nước. VPCP và một vài Bộ, ngành phải là các cơ quan đi đầu trong thực hiện biện pháp “không pháp lý”.

Đánh giá cao sự đóng góp của một vài công ty CNTT, Thủ tướng đề nghị một vài công ty cử 1 số chuyên gia giỏi, nhiều bí kíp triển khai Chính phủ điện tử đến làm việc theo chế độ biệt phái ở VPCP để hỗ trợ VPCP triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử từ các việc nhỏ nhất

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: