Thủ tướng giao các Bộ, ngành chuẩn bị gì cho Kỳ họp Quốc hội sắp tới?

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự tính nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (chuẩn bị khai mạc ngày 21/5/2018, b

Chủ tịch VCCI: Không chuyển các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp mà công nhận các hộ kinh doanh có đăng ký là doanh nghiệp
Chỉ tiêu lao động qua đào tạo: “Bộ không tự nghĩ ra được”
Doanh nghiệp tư nhân sẽ được tiếp cận, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự tính nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (chuẩn bị khai mạc ngày 21/5/2018, bế mạc ngày 15/6/2018).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự tính Báo cáo của Chính phủ phân tích bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội một số tháng đầu năm 2018; chủ trì, phối hợp có Bộ trưởng Bộ Xây dựng dự tính Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 13 Luật liên quan đến Luật quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính dự tính Báo cáo của Chính phủ phân tích bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước một số tháng đầu năm 2018; Tờ trình của Chính phủ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở công ty và cổ phần hóa công ty nhà nước GĐ 2011-2016.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự tính Dự án Luật Cảnh sát biển; phối hợp dự tính Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quốc phòng (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an dự tính Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đặc xá.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp dự tính Tờ trình về Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự tính Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 15/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có lý do từ nông trường, lâm trường quốc doanh do một số công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước.

Dự án Luật Chăn nuôi và Dự án Luật Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự tính.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp dự tính Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tranh đua (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp dự tính Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật gym, thể thao.

Báo cáo của Chính phủ về kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Y tế dự tính.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự tính Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách bán hàng, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dự tính.

Tổng Thanh tra Chính phủ dự tính Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); phối hợp dự tính Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp có một số bộ, cơ quan liên quan dự tính: Báo cáo của Chính phủ phân tích bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước một số tháng đầu năm 2018 do Lãnh đạo Chính phủ trình bày ở Phiên khai mạc; Báo cáo của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn do Lãnh đạo Chính phủ trình bày ở Phiên chất vấn; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội ở Kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 khóa XIV về chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về làm việc giám sát chuyên đề, làm việc chất vấn; Báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

“Hai cái nhất” của 1 kỳ họp Quốc hội

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0