Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta đang tìm động lực mới cho tăng trưởng!

"Cứ đi mãi con các con phố cũ trong tổ chức sản xuất, quản lý thì chẳng thể phát triển được", đấy là phát biểu của Thủ tướng ở buổi họp Ban Chỉ đạo q

Kiến nghị siết chặt quản lý kinh doanh trên Facebook, Zalo, Viber
Một tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư đô thị phức hợp thông minh ở Đà Nẵng
Đầu tư công: Nhà nghèo thì đừng lãng phí!

“Cứ đi mãi con các con phố cũ trong tổ chức sản xuất, quản lý thì chẳng thể phát triển được”, đấy là phát biểu của Thủ tướng ở buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, sáng nay 2/8.

Cuộc họp nhằm phân tách, phân tách kết quả sau 1 năm rưỡi triển khai chương trình hành động của Chính phủ (ở Nghị quyết 27) thực hiện các Nghị quyết 05 của Trung ương, Nghị quyết 24 của Quốc hội về tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đổi mới mô hình tăng trưởng là quá trình liên tục, thích hợp có xu hướng thời đại trong khi khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão”. Do vậy, nếu Việt Nam “cứ đi mãi con các con phố cũ trong tổ chức sản xuất, quản lý thì chẳng thể phát triển được”.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị phân tách các kết quả, hạn chế, định hướng, nhiệm vụ, đưa ra các biện pháp mới từ thực tiễn tổ chức thực hiện. Nghị quyết 27 của Chính phủ đã đưa ra 16 nhóm nhiệm vụ có 120 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Những vướng mắc, nếu có, được Thủ tướng đề nghị làm rõ để tìm cách giải quyết.

Về quá trình tái cơ cấu, Thủ tướng nhìn nhận đã đạt 1 số kết quả quan trọng như tăng trưởng kinh tế các năm gần đấy cao hơn mức bình quân chung, diện tích nền kinh tế được mở rộng, năng suất tổng hợp, môi trường kinh doanh, năng lực tranh giành quốc gia, đổi mới sáng tạo được cải thiện.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh cần làm rõ các bất cập, tồn ở, yếu kém, gặp khó, thách thức để khắc phục, để tái cơ cấu tốt hơn, đổi mới mô hình tăng trưởng nhanh hơn.

Bởi, Thủ tướng chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng có khá hơn nhưng chưa như kỳ vọng. Các địa phương đừng có làm hài lòng rằng mình đã có sự tăng trưởng mà càng phải đặt vấn đề tăng trưởng mạnh mẽ hơn, tốt hơn.

“Chúng ta đang tìm động lực mới cho tăng trưởng là gì của thời kỳ này và thời kỳ thứ hai, nhất là năm 2019, 2020 cũng như dư địa nào cần tận dụng?”, Thủ tướng đặt câu hỏi. Bên cạnh đây, ông cũng nhắc lại các ý kiến cho rằng nông nghiệp, công nghệ tài liệu, du lịch có dư địa rất lớn nhưng các địa phương vẫn làm theo cách cũ, vẫn bổn cũ soạn lại.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu trao đổi cơ chế giám sát thực hiện chủ trương này như thế nào.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao ở Nghị quyết 27 cho các bộ, ngành, có 25,8% nhiệm vụ đã triển khai, có kết quả rõ ràng, 57,5% số nhiệm vụ đang triển khai nhưng chưa có kết quả rõ ràng và 16% nhiệm vụ triển khai chậm hoặc chưa triển khai.

Các nhóm định hướng, chính sách bán hàng lớn có tỉ lệ nhiệm vụ đạt kết quả rõ ràng ở mức cao bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô (66,7% số nhiệm vụ), cơ cấu lại DNNN (62,5% số nhiệm vụ), đã đi vào hoạt động thể chế kinh tế (35,7%), cơ cấu lại đầu tư công (33,3%).

Theo báo cáo, 1 số bộ, ngành, địa phương chậm hoặc chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 27. Một số nhiệm vụ chậm so có công đoạn được giao.

Thủ tướng: Không cách tân các chính sách bán hàng kinh tế, tài chính trong năm 2018

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: