Thủ tướng nhắc nhiều Bộ khắc phục ngay tình trạng độc quyền

Kết luận về kết quả kiểm tra tháng 8/2017 của Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ chấn chỉnh, khắc phục ngay hiện trạng độc quyền

Vì sao VinGroup chọn Đình Vũ – Cát Hải để sản xuất ô tô, xe máy điện?
Trưởng đại diện JICA Việt Nam: Việc chậm thanh toán cho các dự án vốn vay ODA ngày càng trở nên trầm trọng
Khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng gần 70%

Kết luận về kết quả kiểm tra tháng 8/2017 của Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ chấn chỉnh, khắc phục ngay hiện trạng độc quyền trong phân tách sự thích hợp.

Tại phiên họp Chính phủ tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí có Báo cáo của Tổ công tác và có kết luận về kết quả kiểm tra tháng 8/2017 của Tổ công tác.

Trong tháng 8, Tổ công tác đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra chuyên đề về triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2017 ở 4 Tổng công ty gồm: Đường sắt Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam, Hàng không Việt Nam và 1 cuộc kiểm tra đối có các Bộ quản lý chuyên ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ giao liên quan đến làm việc kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối có hàng hóa xuất nhập khẩu.

Còn gặp khó, phiền hà, làm tăng kinh phí cho công ty

Kết quả kiểm tra cho thấy, đối có các Bộ được kiểm tra về việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến làm việc KTCN đối có hàng hóa xuất nhập khẩu, các Bộ, cơ quan liên quan đã nỗ lực, gắng sức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao ở Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

Đến nay, các Bộ đã thực hiện 64 nhiệm vụ ở Quyết định 2026/QĐ-TTg; còn 34 nhiệm vụ chưa đã đi vào hoạt động. Tổ công tác đã yêu cầu Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần quyết liệt, cầu thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã thành lập ngay Tổ công tác của Bộ trưởng để đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến làm việc KTCN, đặc thù Bộ Công Thương đã yêu cầu được Tổ công tác kiểm tra Bộ ngay trong tháng 9; biểu dương đối có các Bộ đã đã đi vào hoạt động 100% nhiệm vụ giao, gồm: Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều tồn ở, hạn chế, như hiện trạng 1 mặt hàng bị điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, phải thực hiện nhiều thủ tục, KTCN của nhiều Bộ (mật độ mặt hàng phải thực hiện 2 hoặc 3 thủ tục kiểm tra chuyên ngành, chiếm dao động 58%).

Phương pháp quản lý, kiểm tra chưa theo chuẩn mực quốc tế dẫn đến kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, đa số hàng hóa (dao động gần 100.000 nghìn mặt hàng) phải KTCN đều thực hiện kiểm tra ở cửa khẩu trong quá trình thông quan có mật độ phát hiện vi phạm rất thấp (dưới 0,1%); không thực hiện công nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa giữa các nước, nhất là hàng hóa có lý do từ các nước phát triển.

Với các tồn ở, hạn chế nêu trên, dẫn đến mật độ các lô hàng nhập khẩu phải KTCN ở giai đoạn thông quan chưa giảm nhiều, vẫn ở mức 35% (mục tiêu của Nghị quyết 19/NQ-CP, giảm xuống còn 15%), gây gặp khó, phiền hà, làm tăng kinh phí cho công ty. Mỗi năm công ty phải bỏ ra dao động 28,6 triệu ngày công và dao động 14,3 nghìn tỉ đồng để thực hiện các quy định, thủ tục về KTCN…

Tại cuộc kiểm tra, các Bộ đã thẳng thắn nhìn nhận các bất cập, tồn ở liên quan đến công tác KTCN của Bộ mình có tinh thần cầu thị và cam đoan có Tổ công tác sẽ khẩn trương khắc phục.

Giảm tối đa số lượng hàng phải kiểm tra

Trong thời gian tới, các Bộ cần khẩn trương đã đi vào hoạt động việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật đã được giao ở các Nghị quyết 19 và Quyết định 2026/QĐ-TTg; việc sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực, không xung đột, chồng chéo, khắc phục triệt để hiện trạng 1 mặt hàng phải thực hiện nhiều thủ tục, chịu sự KTCN của nhiều đơn vị thuộc 1 Bộ hoặc của nhiều Bộ khác nhau.

Các Bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương rà soát, mở bán danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện phải KTCN kèm theo mã số HS thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ mình, bao gồm cả danh mục hàng hóa bắt đầu thực hiện từ năm 2018 theo hướng không chồng chéo danh mục giữa các Bộ, giảm tối đa số lượng hàng hóa phải KTCN ở khâu thông quan để bảo đảm đạt mục tiêu giảm mật độ các lô hàng nhập khẩu phải KTCN ở giai đoạn thông quan từ 35% giai đoạn này xuống 15% đúng theo chỉ đạo của Chính phủ ở Nghị quyết 19/NQ-CP.

Các Bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương đã đi vào hoạt động việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối có danh mục hàng hóa thuộc diện phải KTCN khi nhập khẩu ở khâu thông quan để thuận lợi trong việc tiến hành quản lý rủi ro.

Quyết liệt Bên cạnh đây trong việc rà soát, rút gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện và thời gian thực hiện thủ tục KTCN; kiên quyết cắt giảm, bãi bỏ các thủ tục, quy trình, pháp lý KTCN không cần thiết, không hợp lý, nhằm cắt giảm thời gian, chí phí liên quan đến làm việc KTCN. Đồng thời, mở bán công khai quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, phương thức KTCN đối có từng mặt hàng; thi công và mở bán công khai tiêu chí quản lý rủi ro đối có hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của từng Bộ.

Cùng có đây, đẩy mạnh áp dụng công nghệ tài liệu. Đẩy mạnh việc công nhận lẫn nhau về kết quả phân tách sự thích hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành trong nước và công nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa giữa các nước, nhất là hàng hóa có lý do từ các nước phát triển.

Chấn chỉnh, khắc phục ngay hiện trạng độc quyền trong phân tách sự thích hợp (thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận kiểm tra chất lượng). Thay bằng việc chỉ định duy nhất 1 đơn vị phân tách sự phù thích hợp, các Bộ khẩn trương rà soát, chỉ định bổ sung nhiều đơn vị phân tách sự thích hợp để tạo thuận lợi giảm kinh phí, thời gian cho công ty.

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Y tế khẩn trương thực hiện việc hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định theo hướng tiến hành tiêu chuẩn quản lý rủi ro, chuyển sang hậu kiểm; bổ sung thêm đối tượng được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm như hàng tạm nhập tái xuất, hàng nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu…; quy định cụ thể ở Nghị định việc mở bán của công ty, hạn chế tối đa các giải đáp của các Bộ về vấn đề này; thực hiện đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo Thủ tướng ở Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Khắc phục triệt để tư tưởng bao cấp, độc quyền

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đã đề ra; phải mạnh dạn cách tân tư duy, khắc phục triệt để tư tưởng bao cấp, độc quyền của ngành đường sắt; có biện pháp quyết liệt, hiệu quả để cách tân mô hình quản lý, đổi mới công tác quản trị, tạo đột phá trong kinh doanh, tái cơ cấu theo hướng năng động, hiệu quả, thích hợp có cơ chế phân khúc, cơ chế tự chủ của công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, theo kịp nhu cầu phát triển của nền kinh tế…

Đối có 3 Tổng công ty thuộc ngành Hàng không, cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương đã đi vào hoạt động các nhiệm vụ chưa đã đi vào hoạt động theo đúng yêu cầu, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị Bên cạnh đây, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm kinh phí, nhất là kinh phí gián tiếp để giảm giá vé, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tỷ suất lợi nhuận, nâng cao năng lực tranh đua…

Tăng cường kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0