Thủ tướng ra chỉ thị về cắt giảm điều kiện kinh doanh

Thủ tướng nghiêm cấm 1 số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái qu

TP Hồ Chí Minh nợ đọng bảo hiểm xã hội lên tới 2.700 tỷ đồng
Tổng cục Hải quan thông báo xuất siêu 181 triệu USD trong tháng 1/2018, ngược với ước tính của Tổng cục Thống kê
Đầu tư gần 8.600 tỉ đồng mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình

Thủ tướng nghiêm cấm 1 số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định …

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải 1 sốh vận hành kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Theo phân tách của Chính phủ, bên cạnh 1 số kết quả tích cực của việc cải 1 sốh vận hành kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, vẫn còn 1 số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự chú trọng đến công tác này.

Đơn giản hóa ít nhất 50% thủ tục

Trước thực ở đây, Thủ tướng đề nghị trước ngày 15/8/2018, 1 số bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền 1 số văn bản để thực thi phương án cải 1 sốh vận hành kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức 1 văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Văn bản thực thi phương án cải 1 sốh vận hành kiểm tra chuyên ngành phải cung cấp đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải gắn mã HS; 1 sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do 1 bộ, cơ quan ngang bộ hoặc 1 đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý; phương thức quản lý chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn có tiêu chuẩn quản lý rủi ro, phân tách mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; không ứng dụng hình thức kiểm tra đối có từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải cung cấp đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh; phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành 1 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ 1 sốh tân tên gọi.

Cấm tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra

Đáng chú tâm, Thủ tướng nghiêm cấm 1 số bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình thi công dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập phân khúc, không làm phát sinh kinh phí cho công ty.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đề cao trách nhiệm trong quá trình thẩm định, thẩm tra 1 số văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền để ngăn chặn việc ban hành các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý hoặc làm tăng kinh phí cho công ty.

Các bộ, cơ quan ngang bộ ra mắt kết quả cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh cộng lợi ích kinh tế có lại ngay sau khi 1 số văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được cấp có thẩm quyền ban hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có 1 số bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để ra mắt trên Cổng tài liệu quốc gia về đăng ký công ty.

Định kỳ hàng quý, 1 số bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đây, cần nêu rõ sự tăng, giảm và lý do của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong kỳ báo cáo.

“Cắt giảm điều kiện kinh doanh còn đối phó, không thực chất”

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: