Thủ tướng thông qua đề án phát triển đô thị thông minh bền vững

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành những chuỗi thành thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tư

Doanh nghiệp kinh doanh rượu bia sẽ phải đóng quỹ 360 tỷ đồng/năm, gánh nặng đổ đầu doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng?
Mỗi năm chi 3-4 tỷ USD cho du học và lời giải cho “cuộc tháo chạy” khỏi giáo dục trong nước
Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành những chuỗi thành thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án phát triển thành thị thông minh bền vững Việt Nam GĐ 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đô thị thông minh bền vững, theo đề án, là hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy những tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả nguồn lực. Cuộc sống người dân nhờ thế được nâng cao chất lượng.

Một mục đích khác của đề án, là chắc chắn tạo điều kiện đối có những tổ chức, cá nhân, người dân tham dự hiệu quả tìm hiểu, đầu tư thi công, quản lý phát triển thành thị thông minh. Trong đây, hạn chế những rủi ro và nguy cơ tiềm năng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và những dịch vụ thành thị, nâng cao sức tranh đua của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Theo đề án được phê duyệt, đến năm 2020, Việt Nam sẽ phấn đấu thi công nền móng cơ sở pháp lý phát triển thành thị thông minh, ứng dụng công tác dự kiến đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu thành thị và thành thị.

Trong đây, thực hiện rà soát, thi công khung pháp lý chung về phát triển thành thị thông minh bền vững, ban hành những cơ chế chính sách bán hàng ứng dụng cho những khu vực triển khai thí điểm. Xây dựng và thí điểm triển khai ứng dụng Khung tham chiếu ICT phát triển thành thị thông minh, thi công hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian thành thị, hợp nhất những dữ liệu đất đai, thi công trên nền móng GIS và những cơ sở dữ liệu khác.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ thi công mô hình thích hợp trong quản lý dân cư, giao thông, đất đai và đầu tư thi công ở những khu vực thành thị thực hiện thí điểm. Xây dựng cơ sở dữ liệu thành thị quốc gia GĐ 1, hỗ trợ tối thiểu 3 khu thành thị mới được đầu tư thi công ứng dụng thí điểm những biện pháp thành thị thông minh…

Đến năm 2025, Việt Nam thực hiện GĐ 1 thí điểm phát triển thành thị thông minh. Theo bản đề án, định hướng đến năm 2030, những thí điểm trong GĐ 1 sẽ được đã đi vào hoạt động. Theo đây, Việt Nam từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết những thành thị thông minh, có khả năng lan tỏa.

Cụ thể, hình thành những chuỗi thành thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành thị Hà Nội, thành thị Hồ Chí Minh, thành thị Đà Nẵng, thành thị Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết những thành thị thông minh.

Vì sao TP.HCM lại chọn 3 quận thuộc khu Đông để phát triển thành khu thành thị thông minh ngang tầm khu vực?

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: