Tiền thất thoát từ các “đại án” ngân hàng mới thu được hơn 17%

Các tổ chức tín dụng đã phối hợp có những cơ quan ứng dụng tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được 10.843,44 tỷ đồng (đạt 17,26%), 10,09 t

Kỷ lục thay 3 chủ tịch HĐQT chỉ trong 2 tháng tại Eximbank
Đua nhau hút vốn: Mỗi ngân hàng một cách
ĐHĐCĐ ngân hàng BIDV: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 43.638 tỷ đồng

Các tổ chức tín dụng đã phối hợp có những cơ quan ứng dụng tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được 10.843,44 tỷ đồng (đạt 17,26%), 10,09 triệu USD (đạt 54,48%)…

Từ năm 2013 đến tháng 9/2018, tổng số tiền những tổ chức tín dụng bị thất thoát, chiếm đoạt trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 62.797,37 tỷ đồng, 18,52 triệu USD.

Đó là con số từ kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đo đoàn công tác số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thực hiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo công tác quan triệt, triển khai những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, trong đây có nội dung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước ban hành 2 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng nhìn chung, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến làm việc ngân hàng nói riêng. Đã lãnh đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm ngành ngân hàng, lãnh đạo ban hành, tham mưu ban hành 1 số văn bản về thu hồi tài sản trong ngành ngân hàng; lãnh đạo, chỉ đạo những tổ chức tín dụng phối hợp có những cơ quan ứng dụng tố tụng và cơ quan Thi hành án dân sự thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng lãnh đạo cơ quan công dụng phối hợp có Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế ở 1 số địa phương.

Các tổ chức tín dụng đã phối hợp có những cơ quan ứng dụng tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được 10.843,44 tỷ đồng (đạt 17,26%), 10,09 triệu USD (đạt 54,48%).

Theo phân tách của đoàn công tác, trong việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn bộc lộ 1 số hạn chế. Đó là, số cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về thu hồi tài sản còn hạn chế; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài từ trước năm 2013 đến nay chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Đoàn công tác kiến nghị Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là phối hợp trong việc ứng dụng những phương pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản theo quy định; chỉ đạo những tổ chức tín dụng phối hợp nghiêm ngặt có cơ quan thi hành án dân sự những cấp và những cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm những tài sản bảo đảm có giá trị lớn, có nhiều gặp khó, vướng mắc, độc đáo là những vụ còn tồn đọng kéo dài từ trước năm 2013.

Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm trong công tác thẩm định cho vay; quản lý, xử lý tài sản bảo đảm, quản lý, khai thác những tài sản của tổ chức tín dụng được tòa án giao để tránh thất thoát, bảo đảm hiệu quả thu hồi tài sản cho những tổ chức tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm liên quan đến làm việc ngân hàng.

Chỉ đạo cơ quan công dụng thực hiện tốt quy chế phối hợp có những cơ quan có liên quan trong phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến ngành ngân hàng; phối hợp cung cấp tài liệu theo đề nghị của những cơ quan ứng dụng tố tụng về tài khoản, tiền gửi liên quan phục vụ điều tra, xử lý những vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế xảy ra trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng…

Hạn chế cá nhân vay tiền ngân hàng mua nhà, nên hay không?

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: