Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIII

Hội nghị Trung ương 8 đã chọn lọc thành lập 5 tiểu ban dự tính cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng T

Chính phủ chưa xem xét đề xuất cơ chế đặc thù của TP. Hà Nội
Sắn xuất sang Trung Quốc với giá thấp
Giải “cơn khát” nhân lực chất lượng cao tại các doanh nghiệp

Hội nghị Trung ương 8 đã chọn lọc thành lập 5 tiểu ban dự tính cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Trưởng Tiểu ban Nhân sự.

Chiều nay 6-10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương phối hợp tổ chức họp báo ra mắt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 8).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIII - Ảnh 1.

Ông Bùi Trường Giang – Ảnh: Thế Dũng

Ông Bùi Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tài liệu về kết quả của Hội nghị Trung ương 8 sau 5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm.

Đáng chú tâm, Hội nghị Trung ương 8 đã chọn lọc thành lập 5 tiểu ban dự tính cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Điều lệ đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

Theo tin từ Văn phòng Trung ương, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 2 đến ngày 6-10, Hội nghị Trung ương 8 cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban dự tính Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham khảo 1 số vấn đề về công tác cán bộ và 1 số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Sau khi tham khảo, trao đổi các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

1. Thông qua nội dung căn bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến trao đổi của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến trao đổi của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành chính thức Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Quốc hội tham khảo, chọn lọc ở Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất trình làng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tham khảo, chọn lọc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tham khảo, chọn lọc thành lập các tiểu ban dự tính Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham khảo, chọn lọc thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã tham khảo, chọn lọc thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đô thị Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tham khảo, trao đổi Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và 1 số vấn đề quan trọng khác.

7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi gặp khó, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, đã đi vào hoạt động thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm thứ hai; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

“Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là việc môi trường xung quanh, hợp ý Đảng, lòng dân”

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: