Tổng công ty Giấy đề xuất “cơ chế đặc thù” bán dự án bột giấy nợ nghìn tỷ

Báo cáo mới đây của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết, giai đoạn này đã có nhà đầu tư quan tâm mua dự án Bột giấy Phương Nam nhưng hồ sơ đấu giá đư

Ký không đúng mẫu bị phạt tiền: Mức phạt còn cao
Việt Nam ra sao khi Đông Nam Á định hướng dòng chảy FDI toàn cầu?
Grab nói gì trước nghi ngờ không nộp hộ thuế cho đối tác?

Báo cáo mới đây của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết, giai đoạn này đã có nhà đầu tư quan tâm mua dự án Bột giấy Phương Nam nhưng hồ sơ đấu giá được phê duyệt đã hết hiệu lực pháp luật. Tổng công ty Giấy đề xuất việc ban hành cơ chế đặc biệt.

Liên quan đến việc phân phối đấu giá dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam, trong báo cáo mới đây Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết giai đoạn này đã có nhà đầu tư quan tâm mua dự án. Nhưng hồ sơ đấu giá được phê duyệt đã hết hiệu lực pháp luật.

Do đây, Tổng công ty báo cáo và Bộ Công Thương chỉ đạo 1 vài thủ tục xử lý theo quy định hiện hành. Tổng công ty Giấy đang triển khai công tác đấu giá để chọn lọc nhà thầu thẩm định lại giá trị tài sản cố định và hàng tồn kho của dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam để tiếp tục đấu giá theo quy định.

Theo phân tích của Tổng công ty Giấy Việt Nam, việc xử lý phân phối đấu giá dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam còn gặp rất nhiều gặp khó, có thể kéo dài làm ảnh hưởng tới công đoạn cổ phần hoá Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Việc cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Giấy Việt Nam cộng có Công ty con là Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam hiện đang chậm công đoạn chẳng thể triển khai được trong năm 2018 như kế hoạch được Chính phủ giao.

Theo đây, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đề xuất “cần thiết phải ban hành cơ chế đặc biệt tương tự cơ chế ở Nghị định số 61 về xử lý nợ xấu 1 vài tổ chức tín dụng để phân phối đấu giá tài sản của dự án”.

Đây không phải lần Thứ nhất, phương án này được đề cập đến, trước đây, hồi tháng 2/2018, Bộ Công Thương từng ban hành công văn báo cáo Thủ tướng về việc triển khai phân phối đấu giá dự án, yêu cầu Thủ tướng ban hành Nghị quyết cơ chế đặc biệt tương tự cơ chế ở Nghị định 61 về phân phối đấu giá tài sản dự án theo phương thức khi đấu giá không thành công cho phép giảm giá khởi điểm 10% để tiếp tục đấu giá, số lần giảm tối đa không quá 2 lần.

Trường hợp sau 2 lần giảm giá mà việc tổ chức phân phối đấu giá vẫn không thành công yêu cầu cho phép Tổng công ty tổ chức định giá từng phần của dự án để tiếp tục tổ chức phân phối đấu giá dự án, báo cáo Chính phủ.

Tháng 8/2017, Bộ Công Thương đã từng yêu cầu cho phép giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành công liền trước đây đối có dự án Bột giấy Phương Nam, thời gian mỗi lần giảm giá không quá 30 ngày và không giới hạn số lần giảm giá cho tới khi đấu giá thành công.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đề xuất của Bộ Công Thương cho phép Tổng công ty Giấy Việt Nam giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành công liền trước đây đối có dự án Bột giấy Phương Nam, thời gian mỗi lần giảm giá không quá 30 ngày và không giới hạn số lần giảm giá cho tới khi đấu giá thành công là chưa thích hợp có Luật Đấu giá số 01/2016/QH14.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu thi công quy chế cuộc đấu giá bao gồm hình thức đấu giá, phương thức đấu giá thích hợp có Luật Đấu giá tài sản, chắc chắn lợi ích của Tổng công ty và Nhà nước.

Trong khi đây, Bộ Tư pháp cũng có ý kiến “trường hợp phân phối đấu giá tài sản và hàng hoá tồn kho của dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam thực hiện theo Nghị định số 91 về đầu tư vốn nhà nước vào công ty và quản lý sử dụng vốn, tài sản ở công ty. Không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 61 của Chính phủ”.

Giá khởi điểm của dự án được phê duyệt là 1.885,412 tỷ đồng, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã áp dụng tổ chức phân phối đấu giá lần 1 từ ngày 12/6/2017 đến ngày 14/7/2017; Từ ngày 20/7/2017 đến ngày 9/8/2017 (gia hạn 15 ngày); từ ngày 23/8/2017 đến ngày 22/9/2017 (gia hạn thêm 30 ngày). Việc tổ chức đấu giá đã không thành công do không có nhà đầu tư nào tham dự đấu giá.

Trong 1 báo cáo trước đây, Bộ Công Thương từng cho biết, số liệu quyết toán dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam đã được kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh ở thời điểm 31/12/2015 tổng nguồn vốn là 2.703 tỷ đồng. Trong đây đáng lưu ý, khoản nợ dài hạn lên đến 2.426 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 225,8 tỷ đồng và vốn chủ có chỉ vỏn vẹn 107,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở báo cáo này, Bộ Công Thương chưa phản ánh được nguồn vốn thực ở đã giải ngân tính đến thời điểm 31/12/2015 lên đến 2.759 tỷ đồng.

Dự án bột giấy nghìn tỷ đã 10 năm không trả được nợ vay có bảo lãnh Chính phủ

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: