Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thay “tướng”

Phó TGĐ sinh năm 1971 cuả Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) mới đây đã được bổ nhiệm vào địa điểm TGĐ thay ông Trần Việt Thắng. Ông Bùi Hồng Min

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Ba kịch bản giá xăng dầu đều không quá lo ngại
Làm luật cho “đặc khu”: Không thông thoáng, ưu thế thì không có tác dụng!
Soi sáng Cách mạng 4.0 bằng tư tưởng của Các Mác

Phó TGĐ sinh năm 1971 cuả Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) mới đây đã được bổ nhiệm vào địa điểm TGĐ thay ông Trần Việt Thắng.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó TGĐ Vicem được bổ nhiệm làm TGĐ Vicem thay cho ông Trần Việt Thắng (giữ chức từ tháng 9/2013) vừa thôi giữ chức vụ này.

Ông Minh đã nắm giữ chức vụ Phó TGĐ Vicem từ năm 2013 đến nay. Trước đây, ông Minh đã có thời gian làm việc ở Công ty Xi măng Bút Sơn và Xi măng Hà Tiên. Từ năm 2011 ông là TGĐ Xi măng Bỉm Sơn trước khi về làm Phó TGĐ Vicem vào cuối năm 2013.

Liên quan đến vận hành của Vicem, hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Xây Dựng kiểm tra, làm rõ tài liệu về san phạm, thua lỗ nghìn tỷ trong quá trình kinh doanh. Việc này đã được Thanh tra Bộ Xây dựng nêu ra trong 1 kết luận hồi cuối năm 2016.

Cụ thể, trong quá trình thay tra 20 doanh nghiệp trực thuộc Vicem đã phát hiện nhiều sai phạm, một vài đơn vị này phải khắc phục hơn 326 tỷ đồng nộp một vài khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, một vài khoản phải thu ở 12 doanh nghiệp thành viên càng ngày càng tăng, 5 doanh nghiệp không bảo đảm khả năng chi trả nợ ngắn hạn, 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng thêm vốn năm 2015 thấp hơn năm 2014

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thuộc Vicem như Công ty vận tải Hải Phòng, Công ty vận tải Hoàng Thạch… không đã đi vào hoạt động chỉ tiêu về lợi nhuận nhưng vẫn trả thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vi phạm quy định ở Luật Doanh nghiệp.

Xi Măng Vicem Bút Sơn (BTS) phát hành 11 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0