Tổng cục Thuế dư thừa 2-3 ‘sếp phó’

Sau khi chọn lọc 41 có hiệu lực (từ 15/11/2018), số lượng 6 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giai đoạn này sẽ nhiều hơn so có quy định 2 người. Còn

Bình Định: Bao nhiêu doanh nghiệp bán sim, card hoàn thuế “khủng”?
Infographic: Bức tranh cảng biển Việt Nam
Nhà đầu tư bất ngờ dọa ‘đóng cửa’ cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình

Sau khi chọn lọc 41 có hiệu lực (từ 15/11/2018), số lượng 6 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giai đoạn này sẽ nhiều hơn so có quy định 2 người. Còn chiểu theo Quyết định số 115 ngày 28/9/2009 do nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành, số lượng Tổng cục phó Tổng cục Thuế đang nhiều hơn so có quy định 3 người.

Ban lãnh đạo Tổng cục Thuế đang thừa 3 Tổng cục phó so có chọn lọc 115 đang có hiệu lực

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 thay thế cho Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg về việc quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

Đáng chú tâm, về số lượng lãnh đạo, theo quy định ở Quyết định 41, Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và nhữngh chức theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thực ở hiện Tổng cục thuế đang có tới 6 Phó Tổng cục trưởng gồm: ông Trần Văn Phu, ông Cao Anh Tuấn, ông Nguyễn Đại Trí, ông Phi Vân Tuấn, ông Đặng Ngọc Minh và ông Nguyễn Thế Mạnh.

Như vậy, số lượng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giai đoạn này đang nhiều hơn so có quy định 2 người tính đến thời điểm Quyết định 41 có hiệu lực.

Còn so có Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 do nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành, Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó Tổng cục trưởng. Như vậy có số lượng 6 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giai đoạn này đang nhiều hơn so có quy định 3 người.

Ngoài ra, theo Quyết định 41, về cơ quan Thuế ở địa phương, Cục Thuế ở những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính cấp tỉnh (Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế; Chi cục Thuế ở những quận, huyện, thị xã, đô thị; Chi cục Thuế khu vực (Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh.

Trong đây, Cục Thuế đô thị Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức không quá 11 phòng thực hiện tính năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 10 phòng Thanh tra – Kiểm tra.

Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô hoặc đất) hoặc quản lý 2.000 công ty trở lên (trừ Cục thuế đô thị Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức không quá 9 phòng thực hiện tính năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 5 phòng Thanh tra – kiểm tra…

Còn Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô hoặc đất) hoặc quản lý dưới 2.000 công ty không được tổ chức không quá 08 phòng thực hiện tính năng tham mưu, quản lý thuế và 01 phòng Thanh tra – kiểm tra…

Tổng cục Thuế: Bảng xếp hạng 1.000 công ty nộp thuế TNDN lớn nhất không xét đến những tiêu chí khác

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: