Tổng thu ngân sách tháng 1 đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2017

Tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% tổng dự toán, tăng 5,2% so có cùng kỳ năm 2017. Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2018 ước

Người Việt đã phải trả thuế bảo vệ môi trường nhiều ra sao sau gần một thập kỷ?
Tăng thuế GTGT chỉ là giải pháp cuối cùng
Ông Vũ Viết Ngoạn: “Tăng trưởng của Việt Nam đối mặt với nền kinh tế số, thương mại không biên giới”

Tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% tổng dự toán, tăng 5,2% so có cùng kỳ năm 2017. Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2018 ước đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 6% tổng dự toán.

Bộ Tài chính vừa ra mắt tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 01/2018 và chương trình công tác tháng 02/2018.

Tình hình triển khai dự toán NSNN

Trong tháng 01/2018, Bộ Tài chính đã đã đi vào làm việc việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 cho một số bộ, cơ quan trung ương và một số địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 cho một số bộ, cơ quan trung ương và một số địa phương.

Tổng số thu cân đối NSNN trên địa bàn (không bao gồm một số khoản thu quản lý qua ngân sách) là 1.317,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% (13,9 nghìn tỷ đồng) so có dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đây: thu nội địa tăng 1,3% (13 nghìn tỷ đồng), thu từ làm việc xuất nhập khẩu tăng 0,3% (881 tỷ đồng); thu từ dầu thô bằng dự toán được giao.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm một số khoản chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) là 789 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so có dự toán Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn tăng thu sử dụng dự toán và nguồn năm trước chuyển sang.

Tình hình thực hiện dự toán NSNN

Tổng thu NSNN tháng 01 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, tăng 5,2% so có cùng kỳ năm 2017.

Thu nội địa: ước đạt 95,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, bằng 98,6% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ dầu thô: ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán, tăng 48,6% so cộng kỳ năm 2017.

Thu từ làm việc xuất nhập khẩu: ước đạt 22,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9,6% so với cộng kỳ năm 2017, chủ yếu nhờ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 01/2018 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đây kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu (máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; sắt thép các loại; xăng dầu…) tăng so với cùng kỳ. Sau khi hoàn thuế giá trị tăng thêm theo chế độ (8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ làm việc xuất nhập khẩu đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 01/2018 ước đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, tập trung đáp ứng một số nhu cầu chi thường xuyên phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chắc chắn an sinh xã hội (chiếm 80% tổng số chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 15,5% tổng chi).

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương một số cấp được chắc chắn. Trong tháng 1/2018, đã phát hành TPCP đạt 16.555 tỷ đồng, chắc chắn nguồn cung cấp kịp thời một số nhiệm vụ chi theo dự toán và trả nợ gốc của ngân sách trung ương.

Khi công ty FDI “ít” đâyng góp cho ngân sách

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0