Trần room ngoại có thể lên 100%: Nhiều cổ phiếu Việt sẽ đủ điều kiện vào chỉ số MSCI các thị trường mới nổi

Theo dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, mật độ có nước ngoài ở công ty đại chúng là 100%, ngoại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành v

Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã sẵn sàng lên sàn chứng Việt Nam trong năm 2019
Phái sinh hút tiền
Tự doanh hiệu quả, Vietinbank Securities báo lãi quý 3 tăng gần 14 lần so với cùng kỳ năm 2017

Theo dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, mật độ có nước ngoài ở công ty đại chúng là 100%, ngoại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể thấp hơn về mật độ có của nhà đầu tư nước ngoài.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) và dự thảo Tờ trình Chính phủ của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) để những cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự góp ý kiến.

Trong dự thảo có nêu rõ, mật độ có nước ngoài là mật độ có cổ phần có quyền biểu quyết của toàn bộ những nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Tỷ lệ có nước ngoài ở công ty đại chúng được quy định là 100% (trước đây quy định là 49% những công ty này muốn mở room lên 100% thì xin ý kiến cổ đông), ngoại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể thấp hơn về mật độ có của nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp công ty đại chúng làm việc đa ngành, nghề có quy định khác nhau về mật độ có nước ngoài, thì mật độ có nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong những ngành, nghề có quy định cụ thể về mật độ có nước ngoài. Việc mở rộng giới hạn này sẽ tạo điều kiện cho nhiều cổ phiếu của công ty Việt Nam đủ điều kiện tham dự vào chỉ số MSCI những phân khúc mới nổi.

Theo Báo cáo xếp hạng phân khúc của MSCI mở phân phối tháng 6/2018, phân khúc Việt Nam cần cải thiện 5 vấn đề, trong đây có đề cập đến việc mật độ tham dự có của những nhà đầu tư nước ngoài và những quyền bình đẳng đối có nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được MSCI phân tách là cần được cải thiện/phân tách thêm. Báo cáo này của MSCI phân tách những giới hạn về mật độ có nước ngoài trong những công ty thuộc ngành nghề có điều kiện và nhạy cảm phải tuân theo giới hạn mật độ có nước ngoài liên quan. Thị trường chứng khoán chịu tác động đáng kể bởi những vấn đề về mật độ tham dự có của những nhà đầu tư nước ngoài.

Quay trở lại có dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi), đối có công ty nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào phân phối chứng khoán ra công chúng thì mật độ có nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật về cổ phần hóa.

Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, cổ phiếu không có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ lưu ký, chứng quyền có bảo đảm, trừ trường hợp điều lệ của tổ chức phát hành có quy định khác.

Trong dự thảo có điều chỉnh về việc định danh đâu là công ty trong nước, đâu là công ty nước ngoài. Theo dự thảo, ngoại trừ quỹ mở, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ năm mươi mốt phần trăm (51%) vốn điều lệ trở lên phải cung cấp điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối có nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư, góp vốn, mua chứng khoán, phần vốn góp của tổ chức kinh tế (trước đây chỉ quy định về quỹ đầu tư chứng khoán). Điều này được hiểu là toàn bộ những công ty có vốn nước ngoài nắm giữ trên 51% sẽ được coi là công ty nước ngoài. Tuy nhiên theo 1 số ý kiến cho rằng, rất khó để quy định việc 1 công ty trong nước phải thực hiện thủ tục đầu tư như 1 nhà đầu tư nước ngoài bởi room ngoại nhữngh tân liên tục nếu công ty đây đang chuyển nhượng trên sàn.

Số liệu thống kê của UBCK cho thấy giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài tính đến cuối tháng cuối tháng 7/2018 đạt 34,2 tỷ USD.

Theo chuẩn bị kế hoạch, Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội cho ý kiến vào quý II/2019; và trình Quốc hội tham khảo, biểu quyết thông qua vào quý IV/2019.

Đừng buồn vì chưa được nâng hạng, nhiều cổ phiếu Việt Nam sẽ sớm được quỹ ngoại đẩy mạnh mua vào

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: