Trên 2,5 triệu tỷ đồng “rót” vào nền kinh tế

Tổng cục Thống kê cho biết trong 8 tháng đầu năm 2018 đã có trên 87.000 DN thành lập mới có tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% về số

“Việt Nam chưa là nước phát triển nhưng không phải là bãi thải của thế giới”
Chi 1 tỷ đồng mỗi tháng để quảng cáo trên Facebook, doanh nghiệp lo không được khấu trừ thuế vì thiếu hợp đồng dịch vụ
“Siêu ủy ban” sẽ quản vốn nhà nước như thế nào?

Tổng cục Thống kê cho biết trong 8 tháng đầu năm 2018 đã có trên 87.000 DN thành lập mới có tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% về số công ty và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so có cộng kỳ năm 2017.

Vốn đăng ký bình quân 1 DN thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 4,3%. Nếu tính cả 1.679,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của một vài DN một vàih tân tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2018 là 2.558,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đây, còn có 20.942 DN quay trở lại vận hành, tăng 9,3% so có cộng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại vận hành trong 8 tháng năm nay lên gần 108,4 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của một vài DN thành lập mới 8 tháng năm 2018 là 734,7 nghìn người, giảm 10,7% so có cộng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực vận hành có 29,6 nghìn DN thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe hơi, xe máy (chiếm 33,9% tổng số DN thành lập mới), giảm 3,5% so có cộng kỳ năm trước; 11,5 nghìn DN thi công (chiếm 13,1%), tăng 4,4%; 10,9 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4%), giảm 0,9%; 6,6 nghìn DN khoa học, công nghệ, dịch vụ giải đáp, kiến trúc, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 3,5%; 5,1 nghìn DN dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và một vài dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 13,8%; 4,6 nghìn DN dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 12,4%; 4,5 nghìn DN kinh doanh nhà đất (chiếm 5,1%), tăng 42%; 3,9 nghìn DN vận tải, kho bãi (chiếm 4,4%), giảm 4,9%…

Số DN tạm ngừng vận hành trong 8 tháng năm 2018 là 63.235 DN, tăng 38,1% so có cộng kỳ năm trước, bao gồm 21.575 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,2% và 41.660 DN tạm ngừng vận hành không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 45,9%.

Số DN đã đi vào hoạt động thủ tục giải thể trong 8 tháng năm 2018 là 9.135 DN, tăng 17,8% so có cộng kỳ năm trước, trong đây 8.357 DN có diện tích vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% và tăng 16,9%. DN đã đi vào hoạt động thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở một vài lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe hơi, xe máy có 3,5 nghìn DN, tăng 19,9% so có cộng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,3 nghìn DN, tăng 26,7%; thi công có 992 DN, tăng 15,1%.

Thủ tướng: GDP Việt Nam năm 2018 có thể tăng trưởng vượt mục tiêu!

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: