Từ 01/2/2019, Doanh nghiệp gọi vốn từ trái phiếu sẽ thuận lợi hơn

Một trong một vài điểm thoáng hơn ở Nghị định mới về phát hành trái phiếu công ty đây là không ép buộc công ty phải có lãi trong năm liền trước năm p

Tăng trưởng tín dụng đang chậm lại rõ rệt
Sẽ “mạnh tay” mua – bán nợ theo giá thị trường
Tăng trưởng tín dụng 2018 thấp nhất trong bốn năm

Một trong một vài điểm thoáng hơn ở Nghị định mới về phát hành trái phiếu công ty đây là không ép buộc công ty phải có lãi trong năm liền trước năm phát hành trái phiếu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu công ty, có hiệu lực từ ngày 1/2/2019.

Theo đây, công ty có thời gian vận hành từ 1 năm trở lên kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty sẽ được phát hành trái phiếu.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo qui định tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và chắc chắn khả năng trả nợ.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện một vài chương trình, dự án đầu tư, để tăng diện tích vốn vận hành hoặc để cơ cấu lại một vài khoản nợ của chính công ty. Mục đích phát hành phải được công ty nêu cụ thể ở phương án phát hành trái phiếu và ra mắt tài liệu cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu theo quy định ở Nghị định này.

Việc sử dụng vốn huy động được từ phát hành trái phiếu phải chắc chắn đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung ra mắt tài liệu cho nhà đầu tư.

Đối có phát hành trái phiếu xanh, ngoài việc tuân thủ quy định nêu trên, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được hạch toán, quản lý theo dõi riêng và giải ngân cho một vài dự án bảo vệ môi trường theo phương án phát hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhiều điểm “dễ thở” hơn quy định cũ

Theo quy định ở Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu công ty thì công ty muốn phát hành riêng lẻ trái phiếu phải có kết quả vận hành sản xuất – kinh doanh năm trước liền kề của năm phát hành có lãi.

Song quy định mới ở Nghị định 163 vừa ban hành không đề nghị công ty phải có lãi mà chỉ cần có báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.

Một điểm quan trọng nữa ở Nghị định 163 đây là công ty phát hành được mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu để giảm nợ hoặc cơ cấu lại nợ.

Trường hợp chuẩn bị trái phiếu phát hành có thể được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu, công ty phát hành phải nêu cụ thể ở bản ra mắt tài liệu trước đợt phát hành về việc mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu.

Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi tổ chức mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, công ty phát hành phải ra mắt, công khai tài liệu về việc mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu bao gồm: Phương thức tổ chức mua lại, hoán đổi; điều kiện, điều khoản của việc mua lại, hoán đổi; khối lượng trái phiếu mua lại, hoán đổi cho chủ có trái phiếu theo phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định này thoáng hơn so có quy định cũ ở Nghị định 90 khi đề nghị công ty phát hành chỉ được thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, hoặc hoán đổi trái phiếu để cơ cấu lại nợ, khi có phương án mua lại hoặc hoán đổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty phát hành và chủ có trái phiếu.

Nhưng nhiều điểm cũng nghiêm ngặt hơn

Bên cạnh một vài điểm thoáng hơn thì quy định ở Nghị định 163 cũng đề nghị nghiêm ngặt hơn có công ty phát hành trái phiếu.

Chẳng hạn công ty muốn phát hành riêng lẻ trái phiếu phải có lịch sử chi trả gốc và lãi trái phiếu đã phát hành (nếu có) trong 3 năm không ngừng nghỉ trước đây đầy đủ. Trong khi đây ở Nghị định cũ không quy định điều này.

Về việc ra mắt tài liệu, Nghị định mới đề nghị công ty phát hành riêng lẻ trái phiếu phải chấp hành quy định về ra mắt tài liệu trước và sau phát hành, trước khi chuyển đổi, hoặc mua lại trước hạn. Ngoài ra, công ty cũng phải ra mắt tài liệu định kỳ 6 tháng 1 lần báo cáo tài chính phân phối niên, báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc được chưa được kiểm toán nhưng được đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên xác nhận, ra mắt công đoạn sử dụng vốn, chi trả gốc, lãi trái phiếu…

Ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếuBạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: