Từ 1/7/2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương bổng cơ sở, lương bổng hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng 7%... Từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉn

Báo Tây viết gì về tham vọng xe hơi mang niềm tự hào dân tộc của VinFast
Ngành dầu khí đương đầu 4 thách thức lớn
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019

Từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương bổng cơ sở, lương bổng hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng 7%…

Từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương bổng cơ sở, lương bổng hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng 7%, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết.

Sáng 16/10 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 1 số báo cáo về ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương 2019 báo cáo trên cơ sở dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng.

Dự toán bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng. Dự toán tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng.

Dự kiến dao động 16.200 tỷ dồng thực hiện cải 1 sốh tiền lương bổng trên cơ sở điều chỉnh tiền lương bổng cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 1/7/2019. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng cộng mức và thời điểm tăng lương bổng cơ sở, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tài liệu.

Thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán 2019, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nhận xét, cơ cấu chi ngân sách chuẩn bị bố trí chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng chi không ngừng nghỉ, tăng tỷ trọng chi đầu tư trong tổng chi ngân sách nhà nước.

Năm 2019, tỷ trọng chi không ngừng nghỉ chuẩn bị dao động 63,8% tổng chi (thấp hơn dự toán năm 2018 là 64,1%), tỷ trọng chi đầu tư 26,3% (cao hơn dự toán năm 2018 là 26,2%). Sự chuyển biến của mật độ này tuy còn rất khiêm tốn, nhưng đã góp phần bảo đảm mục tiêu cơ cấu chi đầu tư – chi không ngừng nghỉ theo nghị quyết của Quốc hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước còn gặp khó, nhiệm vụ chi lương bổng bố trí cao hơn (tăng lương bổng cơ sở 100.000 đồng/tháng từ 1/7/2019) và bảo đảm 1 số chính sách bán hàng an sinh – xã hội càng ngày càng nhiều, việc chuyển dịch cơ cấu chi ngân sách nhà nước như chuẩn bị là sự nỗ lực trong quản lý, điều hành của Chính phủ, 1 số bộ, ngành và 1 số cấp chính quyền địa phương, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Tuy nhiên, 1 số ý kiến ở cơ quan thẩm tra cho rằng, việc bố trí tăng lương bổng cơ sở cao hơn so có 1 số năm gần đây sẽ tạo sức ép và gặp khó hơn để giảm chi không ngừng nghỉ theo 1 số nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Tăng lương bổng thiếu công đoạn cụ thể tạo sức ép lớn cho ngân sách

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: