Từ ngày 1/4/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan những tỉnh, đô thị, kể từ ngày 1/4/2019 giải đáp DN thực hiện nộp những khoản vào NSNN (bao gồm ti

Nhân sự ngân hàng: Quý hồ tinh, bất quý hồ đa
Chiều nay 7/5, USD ngân hàng bất ngờ đồng loạt tăng vọt
Đề nghị buộc ông Trần Quý Thanh trả 194 tỷ cho Phạm Công Danh

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan những tỉnh, đô thị, kể từ ngày 1/4/2019 giải đáp DN thực hiện nộp những khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và những khoản thu khác) bằng hình thức chi trả không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt ở ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan ở Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, toàn bộ những đơn vị, tổ chức kinh tế (theo quy định của Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 thì tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và những tổ chức khác thực hiện làm việc đầu tư kinh doanh) có tài khoản ở ngân hàng thương mại nếu có làm việc xuất nhập khẩu và phát sinh những khoản nộp ngân sách Nhà nước (NSNN), thì phải thực hiện nộp những khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và những khoản thu khác) bằng hình thức chi trả không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt ở ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan ở Kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên, đối có những hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có làm việc xuất nhập khẩu và phát sinh những khoản nộp NSNN thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018.

Hướng dẫn này của Tổng cục Hải quan là thực hiện chủ trương chi trả không dùng tiền mặt của Chính phủ, và thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo đây, không chỉ việc nộp thuế XNK mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan (hiện vừa thực hiện nộp điện tử, vừa thực hiện nộp trực tiếp cho cơ quan Hải quan) cũng hoàn toàn không được sử dụng tiền mặt và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng.

Để giải đáp quy định này, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu những Cục hải quan tỉnh, đô thị chỉ đạo những Chi cục hải quan thực hiện niêm yết công khai Thông tư 136/2018/TT-BTC và công văn này ở trụ sở của cơ quan Hải quan, nơi làm thủ tục hải quan; thông báo rộng rãi đến tổ chức kinh tế làm thủ tục XNK hàng hóa ở đơn vị về thời điểm ép buộc thực hiện nộp những loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và những khoản thu khác bằng chuyển khoản ở Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Cùng có đây, yêu cầu những Cục Hải quan tỉnh, đô thị tổ chức, phối hợp có những Chi nhánh ngân hàng thương mại phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn để tổ chức những điểm chuyển nhượng, điểm thu gần nơi làm thủ tục hải quan hỗ trợ những công ty làm thủ tục XNK hàng hóa.

Riêng về phí, lệ phí hải quan, những Cục Hải quan tỉnh, đô thị, Chi cục hải quan giải đáp công ty thực hiện nộp tiền phí, lệ phí nộp theo tháng. Trường hợp công ty có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan, yêu cầu giải đáp thực hiện nộp tiền phí, lệ phí hải quan cộng có thời điểm nộp tiền thuế.

Dứt khoát không dùng tiền thuế để sắm xe công tràn lan

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: