Từ ngày mai 15/8, EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, ứng dụng cho một vài tổ chức, cá nhân tham dự làm việc điện lực và sử dụng điện sẽ chính thức có hiệ

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Rất khó phát triển công nghệ cao ở các đặc khu kinh tế như kỳ vọng của Việt Nam
Quảng Ninh: Người dân và doanh nghiệp nói gì về dự Luật Đặc khu?
Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2018

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, ứng dụng cho một vài tổ chức, cá nhân tham dự làm việc điện lực và sử dụng điện sẽ chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày mai 15/8/2017.

Ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, ứng dụng cho một vài tổ chức, cá nhân tham dự làm việc điện lực và sử dụng điện.

Trong trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so có giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn lọc điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Sau khi tăng giá, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so có giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản để EVN triển khai thực hiện. Sau khi thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so có giá bán điện bình quân hiện hành hoặc điều chỉnh ngoài khung giá quy định hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp có Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và gửi ý kiến bằng văn bản đến Bộ Công Thương. Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp có Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm, sau khi có báo cáo quyết toán giá thành sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính của EVN và một vài đơn vị thành viên đã được kiểm toán độc lập, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp có Bộ Tài chính kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của năm trước liền kề.

Trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc kiểm tra, Bộ Công Thương chủ trì họp báo mở bán công khai kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra được mở bán công khai trên trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ Công Thương có trách nhiệm đề nghị EVN điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân.

Nếu phát hiện có sai sót trong kết quả tính toán giá điện, Bộ Công Thương có trách nhiệm đề nghị EVN dừng điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại giá bán điện bình quân.

‘Giá điện đang thấp hơn một vài nước G7’

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0