Từ tháng 3/2019, nhiều Thông tư mới của ngành ngân hàng đi vào hiệu lực

Có 4 thông tư được NHNN ban hành gần đây sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng 3/2019. Quy chế về quản lý mạng lưới TCTD phi ngân hàng Ngày 31/12/2

Giá vàng tiếp tục neo trên 39 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá bán ra và mua vào có nơi lên tới cả triệu đồng
Sacombank đề nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự liên quan đến vụ án Phạm Công Danh
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ thất thoát hàng trăm tỷ

Có 4 thông tư được NHNN ban hành gần đây sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng 3/2019.

Quy chế về quản lý mạng lưới TCTD phi ngân hàng

Ngày 31/12/2018, NHNN ban hành Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD phi ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Theo đây, TCTD phi ngân hàng phải thi công Quy chế về quản lý mạng lưới gồm những nội dung tối thiểu như cCơ cấu tổ chức, nhân sự; Nội dung, phạm vi hoạt động, cơ chế hạch toán kế toán; Hạn mức rủi ro theo từng hoạt động KD, hoạt động nghiệp vụ đối có 1 bạn, nhóm bạn và toàn bộ bạn của chi nhánh; Cơ chế quản lý, giám sát của trụ sở chính đối có đối tượng thuộc mạng lưới để chắc chắn an toàn, hiệu quả hoạt động; Tiêu chuẩn, điều kiện của GĐ, PGĐ chi nhánh, Trưởng những bộ phận chuyên môn, người đứng đầu văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.

Các ngân hàng phải tuân thủ giới hạn có cổ phần

Năm 2018, NHNN ban hành đã Thông tư 46/2018/TT-NHNN quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối có trường hợp cổ đông lớn của 1 TCTD và người có liên quan của cổ đông đây có cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của 1 TCTD khác. Thông tư 46/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2019.

Theo đây, TCTD phối hợp có cổ đông lớn rà soát, xác định danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông đây có cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của 1 TCTD khác.

TCTD đầu mối phối hợp có TCTD khác, nhóm cổ đông lớn có liên quan lập kế hoạch khắc phục việc có cổ phần vượt giới hạn.

Chậm nhất ngày 31/12/2020, mật độ có cổ phần của nhóm cổ đông lớn có liên quan tuân thủ quy định ở Luật những tổ chức tín dụng.

Trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD

Ngày 31/12/2018, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 51/2018/TT-NHNN quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD. Thông tư 51/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Theo đây, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD như sau:

– TCTD lập 02 bộ hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát NH.

– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát NH có văn bản kèm hồ sơ gửi lấy ý kiến của NHNN chi nhánh tỉnh, đô thị nơi TCTD đặt trụ sở chính về việc cung cấp những điều kiện; Các đơn vị thuộc NHNN về việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp của tổ chức tín dụng (nếu cần thiết).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến những đơn vị được lấy ý kiến quy định có ý kiến bằng văn bản về những nội dung được lấy ý kiến.

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến những đơn vị có liên quan, Cơ quan Thanh tra, giám sát NH thẩm định hồ sơ và trình Thống đốc NHNN tham khảo, chấp thuận hoặc không chấp thuận yêu cầu của TCTD.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận yêu cầu của TCTD.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày NHNN ra văn bản chấp thuận, TCTD phải đã đi vào hoạt động việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp.

Quy định cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của TCTD phi ngân hàng

Đầu năm 2019, NHNN đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/3/2019 bao gồm 4 điều có 1 số nội dung căn bản như sửa đổi, bổ sung khái niệm về bên thuê tài chính, bên thuê hoạt động thích hợp có quy định của Bộ Luật Dân sự 2015; sửa đổi bổ sung quy định về đăng ký điều lệ, nội dung sửa đổi để thích hợp có quy định Luật Các TCTD.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ yêu cầu cấp Giấy phép của TCTD phi ngân hàng để thích hợp quy định hiện hành của NHNN; sửa đổi, bổ sung những quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính ở Thông tư số 30/2015/TT-NHNN để thích hợp có chủ trương của Chính phủ về việc cắt giảm, dễ làm hoá điều kiện kinh doanh ở Công văn số 413/TTg-TH ngày 30/3/2018.

NHNN ban hành 2 Thông tư mới quy định về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: