Vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) bị UBCKNN phạt nặng

Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt nặng vì không mở phân phối tin tức theo quy định, báo cáo nội dung không chính xác và không báo cáo theo quy định và đề nghị

Nhóm quỹ Dragon Capital bán ra gần 3,8 triệu cổ phiếu POW trong tuần cơ cấu danh mục ETFs
GIC đã mua gần 154 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Vinhomes
Xu thế dòng tiền: Chốt lời ngắn hạn

Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt nặng vì không mở phân phối tin tức theo quy định, báo cáo nội dung không chính xác và không báo cáo theo quy định và đề nghị của UBCKNN.

Ngày 15/8/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và phân khúc chứng khoán đối có CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán TTB) có nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể:

-Phạt tiền 85 triệu đồng do Công ty đã không mở phân phối tin tức theo quy định pháp luật những tin tức như: Báo cáo công đoạn sử dụng vốn thu được từ đợt chào phân phối theo định kỳ 6 tháng một lần cho đến khi đã đi vào hoạt động dự án đối có đợt chào phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và chào phân phối ra công chúng để tăng vốn từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng; Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2017, BCTC quý 4/2017, BCTC quý 1/2018, Quyết định của Tổng Giám đốc ngày 24/05/2018 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tô Hữu Khánh, CBTT nhữngh tân số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 11/09/2017, Quyết định HĐQT thông qua chuyển nhượng của Công ty có CTCP Đầu tư địa ốc Đất Vượng (người có liên quan có Tổng Giám đốc Công ty) đối có chuyển nhượng hợp tác kinh doanh theo Biên bản làm việc ngày 28/11/2017.

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần.

Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan tính năng xử lý vi phạm hành chính.

-Phạt tiền 85 triệu đồng vì đã báo cáo có nội dung không chính xác: Công ty đã thực hiện chuyển nhượng có bên liên quan là CTCP Đầu tư Địa ốc Đất Vượng (người có liên quan có Tổng Giám đốc Công ty). Tuy nhiên, Công ty không trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2017 về chuyển nhượng này.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính tin tức đối có nội dung báo cáo không chính xác.

-Phạt tiền 85 triệu đồng vì đã không báo cáo theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của UBCKNN: UBCKNN đã đề nghị Công ty thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối có 03 đợt tăng vốn trong năm 2016 từ 73,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện báo cáo UBCKNN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 03 đợt tăng vốn được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và theo đề nghị của UBCKNN.

Tổng cùng mức phạt tiền đối có Tập đoàn Tiến Bộ lên đến 255 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2 nhà đầu tư cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: