Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư với các nước đối tác chiến lược

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam có

Ứng viên đòi hỏi lương nghìn đô, nhà tuyển dụng nói thẳng sự thật
Bài 5: Nghị định 60 ‘trói’ quyền tự do kinh doanh thế nào?
Lại bùng phát tour 0 đồng: Đột nhập ma trận

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam có 1 vài nước đối tác chiến lược, quan trọng”.

Cải thiện môi trường kinh doanh

Mục tiêu của đề án nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam có 1 vài nước có quan hệ đối tác chiến lược và quan trọng, góp phần tăng trưởng và phong phú hóa phân khúc xuất khẩu, nâng cao năng lực tranh đua cũng như nhận thức của công ty Việt Nam về hội nhập.

Cụ thể, góp phần nâng cao năng lực tranh đua của quốc gia, cải 1 vàih thủ tục hành chính đồng bộ, cải thiện môi trường kinh doanh, đã đi vào vận hành thể chế kinh tế phân khúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực tranh đua của công tyđể có thể tham dự 1 1 vàih sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng lợi thế kinh doanh từ 1 vài nước đối tác chiến lược, quan trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả của vận hành xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo sự gắn kết hợp lý, tập trung vào vận hành xúc tiến thương mại, đầu tư theo trọng tâm.

Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp gắn kết có 1 vài Bộ, Sở, ban ngành, Hiệp hội trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện 1 vài vận hành xúc tiến thương mại, đầu tư góp phần vào quá trình cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam; nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện phương thức sản xuất áp dụng công nghệ cao cung cấp nhu cầu xuất khẩu; tăng cường kết nối giữa khu vực công ty đầu tư nước ngoài và công ty trong nước.

Cùng có đây là góp phần nâng cao năng lực của các người làm công tác xúc tiến thương mại, đầu tư ở 1 vài địa phương và 1 vài công ty vừa và nhỏ; cung cấp cho công ty vừa và nhỏ tài liệu cụ thể, chuyên sâu về ngành hàng, phân khúc, tiên đoán 1 vài biến động về chính trị, tỷ giá…

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho công ty nhằm nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, 1 vài FTA song phương và đa phương mà Việt Nam tham dự, tận dụng hiệu quả 1 vài thời cơ thuận lợi từ Hiệp định thương mại đầu tư mà Việt Nam đã ký kết; tăng cường kêu gọi 1 vài dự án đầu tư từ 1 vài Tập đoàn, công ty lớn, vừa và nhỏ thuộc 1 vài nước đối tác chiến lược và quan trọng vào Việt Nam; tăng cường phối hợp giữa VCCI có 1 vài hiệp hội công ty, ngành nghề; giữa 1 vài cơ quan trong nước có 1 vài cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng cao năng lực tranh đua

Các vận hành của Đề án được thi công nhằm góp phần cung cấp đòi hỏi nâng cao năng lực tranh đua của quốc gia, của công ty, khai thác hiệu quả 1 vài cam đoan quốc tế, đã đi vào vận hành thể chế kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam cung cấp đề nghị phát triển và hội nhập của đất nước, thúc đẩy phát triển công ty; theo đúng tinh thần Nghị quyết số 06/NQ-TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chủ thể triển khai 1 vài vận hành xúc tiến thương mại đầu tư ở Đề án này là VCCI và 1 vài công ty, 1 vài hiệp hội công ty, phối hợp có 1 vài cơ quan Chính phủ. Các vận hành của đề án được thi công trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực ở của công ty trong nước và công ty từ 1 vài nước đối tác chiến lược, quan trọng, sáng kiến của VCCI và 1 vài đối tác là 1 vài Phòng Thương mại và Công nghiệp, 1 vài Hiệp hội công ty 1 vài nước. Hình thức vận hành này theo xu hướng đẩy mạnh chuyển giao 1 vài dịch vụ công về xúc tiến thương mại, đầu tư từ Chính phủ sang 1 vài hiệp hội công ty.

Thông qua triển khai 1 vài vận hành của Đề án, VCCI sẽ báo cáo, kiến nghị Chính phủ 1 vài biện pháp nhằm góp phần cải 1 vàih thể chế hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chung của Việt Nam và của 1 vài địa phương, từng bước khắc phục các gặp khó, tồn ở giai đoạn này trong quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam có 1 vài nước đối tác chiến lược, quan trọng.

Các vận hành sẽ tập trung vào nghiên cứu kỹ chuyên sâu, khảo sát, phân tách nhu cầu, hạn chế, gặp khó, vướng mắc của công ty, phân tách tiềm năng phân khúc, ngành hàng quan trọng, xác định, chọn lọc phân khúc thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư theo ngành, lĩnh vực cụ thể; tăng cường cơ chế đối thoại hai chiều công – tư nhằm góp phần nâng cao năng lực tranh đua quốc gia thông qua việc tăng cường 1 vài vận hành đối thoại, giao lưu giữa cơ quan chính quyền 1 vài cấp có công ty trong nước và công ty nước ngoài góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải 1 vàih thể chế, tạo niềm tin cho công ty; tuyên truyền, quảng bá, ra mắt về tình hình phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh…

Tăng cường 1 vài công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm nâng cao năng lực tranh đua, hỗ trợ cho 1 vài công ty vừa – nhỏ (SMEs) tiếp cận công nghệ hiện đại, đổi mới sản xuất, tạo thuận lợi cho khối SMEs tiếp cận phân khúc 1 vài nước đối tác chiến lược, quan trọng và chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy sáng tạo trong khối SMEs, thi công cơ chế hợp tác giữa 1 vài tập đoàn lớn và khối SMEs; hỗ trợ công ty Việt Nam nắm bắt kịp thời và tận dụng 1 vài lợi ích từ việc ký kết 1 vài Hiệp định, cam đoan thương mại có 1 vài nước đối tác chiến lược, quan trọng…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Tata

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0