Vietbank được chấp thuận tăng vốn

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6487/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt N

VPBank dự kiến chi gần 2.500 tỷ đồng để mua lại 73 triệu cổ phiếu ưu đãi
Ngân hàng Phương Đông đồng hành cùng mùa khai giảng
Áp lực tỷ giá năm 2019 sẽ giảm?

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6487/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thương Tín (Vietbank).

Theo đây, vào ngày 28/8/2018, NHNN chấp thuận việc Vietbank tăng vốn điều lệ từ 3.249.000.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm bốn chín tỷ đồng) lên 4.256.190.000.000 đồng (Bốn nghìn hai trăm năm sáu tỷ 1 trăm chín mươi triệu đồng) thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào làm việc và phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho người lao động.

Đây là phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Vietbank thông qua vào ngày 26/4/2018 và được HĐQT sửa đổi, bổ sung ở ngày 14/6/2018.

Khách hàng chuyển nhượng ở Vietbank.

Vietbank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn có cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định ở Luật Các Tổ chức tín dụng và một vài văn bản giải đáp của NHNN sau khi tăng vốn.

Sau khi đã đi vào làm việc một vài thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Vietbank có trách nhiệm nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi mức vốn điều lệ ở Giấy phép cho NHNN.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất lớn đối có Vietbank, đánh dấu thập kỷ thứ 2 trong chặng các con phố hình thành và phát triển của Vietbank. Vietbank đã và đang triển khai đồng bộ một vài dự án trọng tâm như kiện toàn bộ máy làm việc, đầu tư công nghệ lõi ngân hàng mới và tiên tiến, hệ thống phát hành thẻ công nghệ tối tân và nay tiếp tục được NHNN chấp thuận tăng vốn giúp Vietbank tăng năng lực tài chính tạo nền móng cho Vietbank phát triển mạnh và bền vững trong GĐ tới.

Được biết kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vietbank là 201 tỷ đồng, đạt mức 67% kế hoạch phấn đấu cả năm mà Đại hội đồng Cổ đông đã giao; Tổng dư nợ cho vay bạn đạt 31.648 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so có đầu năm; Tổng huy động từ bạn đạt 35.543 tỷ đồng, tăng trưởng 13.5% so có đầu năm.

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: