Vietcombank đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam

Vietcombank đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tiến hành Thông tư 41 sớm 01 năm so có thời hạn hiệu lực. Với sự kiện nà

Cuối tuần giá vàng đảo chiều tăng mạnh
Sacombank lại thay đổi nhân sự cấp cao
Vietbank đồng hành cùng chương trình đi bộ từ thiện Turkey Dash 2018

Vietcombank đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tiến hành Thông tư 41 sớm 01 năm so có thời hạn hiệu lực. Với sự kiện này, Vietcombank là 1 trong 2 ngân danh tiếng tiên cung cấp chuẩn mực Basel II ở Việt Nam.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất, từ năm 2014, Hội đồng quản trị Vietcombank đã chỉ đạo triển khai dự án phân tách chênh lệch giữa đề nghị của Basel II có tình trạng Vietcombank, trên cơ sở đây đưa ra Lộ trình thực hiện Basel II có tổng cộng 82 sáng kiến nhằm: (i) cung cấp Basel II theo biện pháp nguyên tắc vào năm 2018; và (ii) cung cấp biện pháp nâng cao vào năm 2019.

Để triển khai Chương trình Basel II chắc chắn chất lượng, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã chỉ đạo thành lập bộ máy triển khai nghiêm ngặt, bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban triển khai Chương trình Basel II có Tổng Giám đốc là Trưởng ban và 1 vài nhóm triển khai do 1 vài thành viên Ban Lãnh đạo phụ trách trực tiếp. Định kỳ hàng tháng, Ban triển khai Chương trình Basel II họp để phân tách công đoạn triển khai, giải quyết 1 vài vấn đề phát sinh, vướng mắc. Hàng quý, Hội đồng Quản trị họp để chỉ đạo định hướng, chắc chắn chất lượng triển khai thích hợp có chiến lược của ngân hàng.

Vietcombank cung cấp chuẩn mực Basel II ở Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện Ban Lãnh đạo NHNN Việt Nam, ông Đoàn Thái Sơn – Phó Thống đốc (ngoài cộng bên trái) trao chọn lọc công nhận Vietcombank thực hiện chuẩn mực an toàn vốn Basel II (đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank nhận chọn lọc: Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị (thứ 2 từ trái sang; ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai chương trình Basel II (thứ 2 từ phải sang) và ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban triển khai chương trình Basel I

Chương trình Basel II có phạm vi sâu rộng, có sự tham dự của trên 160 nhân sự đến từ Trụ sở chính và 1 vài Chi nhánh. Kết quả triển khai 82 sáng kiến theo Lộ trình đến nay đã giúp Vietcombank đủ điều kiện cung cấp Basel II theo biện pháp nguyên tắc. Đồng thời, Vietcombank cũng đã căn bản đã đi vào làm việc 1 vài điều kiện quan trọng cho việc tiến hành Basel II theo biện pháp nâng cao như mục tiêu đã định. Một số kết quả chính đã đạt được như sau:

– Về cơ cấu tổ chức và quản trị rủi ro: Kiện toàn mô hình tổ chức và quản trị rủi ro thích hợp có 1 vài chuẩn mực quốc tế, chắc chắn nguyên tắc ba tuyến bảo vệ theo quy định của NHNN ở Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

– Về hệ thống quy định, chính sách bán hàng: Nhiều văn bản, quy định đã được rà soát, ban hành để chắc chắn thích hợp, cập nhật theo 1 vài đề nghị quản trị của Basel II cũng như định hướng của NHNN.

– Về công cụ đo lường rủi ro theo thông lệ quốc tế: Xây dựng đầy đủ hệ thống 1 vài mô hình lượng hóa rủi ro có mật độ bao phủ gần như tất cả danh mục của ngân hàng.

– Về chất lượng dữ liệu: Ban hành và triển khai Chính sách quản trị dữ liệu để nâng cao chất lượng cũng như tính đầy đủ của dữ liệu phục vụ cho chương trình tính mật độ an toàn vốn và tài liệu quản lý.

– Chương trình Basel II đã giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao văn hóa quản trị và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống. VCB đã có 1 vài bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm chắc chắn cân bằng giữa phát triển kinh doanh và kiểm soát rủi ro theo hướng phong phú hóa danh mục, tập trung phát triển bán lẻ, mở rộng 1 vài làm việc phi tín dụng…

Ngày 28/11/2018, NHNN đã chọn lọc công nhận Vietcombank cung cấp chuẩn mực Basel II theo Thông tư 41 sớm 1 năm so có nguyên tắc, đánh dấu 1 bước thành công quan trọng trong công đoạn triển khai Basel II của Vietcombank nói riêng cũng như hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn chung.

Kết quả này là sự thể hiện cam đoan mạnh mẽ của Vietcombank trong thực hiện mục tiêu trở thành 1 trong 100 ngân hàng lớn nhất Châu Á, 1 trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất địa cầu, được quản trị theo 1 vài chuẩn mực quốc tế tốt nhất.

VIB là ngân hàng tư nhân Thứ nhất được NHNN trao chọn lọc thực hiện Basel II

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: