Vimico điều chỉnh kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi sau kiểm toán

Vimico được điều chỉnh từ lỗ gần 11 tỷ đồng trước kiểm toán thành lãi gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán. Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico – mã

Soi lợi nhuận của nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất 2017
SHS, CTB, DNY, GKM, NDN, VTH, AMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Mất khả năng thanh toán nghiêm trọng, Tổng công ty Sông Hồng xin Thủ tướng cho thoái vốn ngay 2019

Vimico được điều chỉnh từ lỗ gần 11 tỷ đồng trước kiểm toán thành lãi gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán.

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico – mã chứng khoán TKV) vừa mở bán giải trình chênh lệch số liệu trên báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán. Trong đây đáng chú tâm, Vimico đã điều chỉnh từ lỗ gần 11 tỷ đồng trên BCTC công ty tự lập thành lãi sau thuế 10,5 tỷ đồng sau kiểm toán.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất sau kiểm toán ghi nhận đạt 2.597 tỷ đồng, giảm 595 tỷ đồng so có số liệu công ty tự lập trước đây (3.193 tỷ đồng) và giảm nhẹ 2% so có cộng kỳ. Cùng có đây kinh phí giá vốn cũng được điều chỉnh giảm theo, nên số liệu lợi nhuận gộp sau kiểm toán đạt 265 tỷ đồng, tăng dao động 9 tỷ đồng so có số liệu công ty tự lập.

Chi phí quản lý công ty được điều chỉnh giảm 12,6 tỷ đồng so có số liệu công ty tự lập, đạt 115,6 tỷ đồng.

Vimico điều chỉnh kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi sau kiểm toán - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, đối có công ty mẹ điều chỉnh giảm khoản tạm hạch toán cổ tức 2018 thu được từ CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (32,1 tỷ đồng) do chưa đủ cơ sở vì KLM Thái Nguyên chưa có Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 về việc chia cổ tức năm 2018. Đồng thời điều chỉnh giảm chi phí tương ứng, trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính ở CTCP Gang thép Cao Bằng do công ty này lỗ thêm sau kiểm toán.

Đối có hợp nhất, khoản cổ tức công ty nhận được từ KLM Thái Nguyên theo số liệu trước kiểm toán sẽ được điều chỉnh giảm vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Sau kiểm toán không phát sinh khoản điều chỉnh giảm này nên KQSXD tăng thêm hơn 32 tỷ đồng. Bên cạnh đây, sau kiểm toán, Gang thép Cao Bằng phát sinh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dẫn đến một vài bút toán điều chỉnh trên BCTC hợp nhất, làm giảm lợi nhuận hợp nhất đi hơn 9,5 tỷ đồng.

Kết quả, sau kiểm toán, Vimico ghi nhận số lãi sau thuế 10,5 tỷ đồng, trong khi số liệu công ty tự lập là lỗ 10,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 23,3 tỷ đồng.

Dù điều chỉnh từ lỗ sang lãi, nhưng LNST 6 tháng đầu năm 2019 vẫn giảm sâu so có số lãi hơn 155 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2018.

200 triệu cổ phiếu của Vimico sắp chào sàn UpCOM

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: