VinGroup lấy ý kiến cổ đông về việc sáp nhập SDI và chuyển đổi cổ phần cho Hanwha

VinGroup sẽ phát hành 13,86 triệu cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập SDI. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ VinGroup sẽ tăng lên 34.438 tỷ đồng. Tập đoà

Chứng khoán Everest (EVS) chào bán 40 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng
Nhà Thủ Đức (TDH): Quý 1 lãi 17 tỷ đồng giảm 41% so với cùng kỳ
FIT, HSG, GTN, ACB, PC1, TNG, SHA, TBD, NBC, DPS, SMB, L18, L43, NHH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VinGroup sẽ phát hành 13,86 triệu cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập SDI. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ VinGroup sẽ tăng lên 34.438 tỷ đồng.

Tập đoàn VinGroup (VIC) vừa mở phân phối thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hoán đổi cổ phiếu để nhận sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) và chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông cho Hanwha Vietnam.

Phát hành 13,86 triệu cổ phiếu VIC để hoán đổi SDI

Với phương án sáp nhập SDI, VinGroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của 1 số cổ đông theo mật độ 1:1,1 (t 1 cổ phiếu SDI được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC). Sau hoán đổi, Vingroup sẽ thành công ty mẹ nắm giữ 100% vốn Sài Đồng và công ty này sẽ đăng ký chuyển đổi loại hình công ty thành công ty TNHH 1 thành viên.

VinGroup hiện nắm giữ 89,5% cổ phần, tương đương 107,4 triệu cổ phiếu SDI. VinGroup sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho 1 số cổ đông còn lại, tương đương có số lượng cổ phiếu SDI còn lại gần 12,6 triệu cổ phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu VIC phát hành để hoán đổi là 13,86 triệu đơn vị. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ VinGroup sẽ tăng lên 34.438 tỷ đồng. Thời gian phát hành chuẩn bị trong vòng 90 ngày (hoặc được gia hạn thêm) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào phân phối.

Trên phân khúc, cổ phiếu VIC hiện đang chuyển nhượng quanh ngưỡng 117.000 đồng/cp, trong khi SDI đã tăng từ vùng 78.000 đồng lên 101.800 đồng/cp trong vòng 1 tuần qua.

Hoán đổi cổ phần ưu đãi cho Hanwha

Bên cạnh việc lấy ý kiến phát hành cổ phiếu hoán đổi SDI, VinGroup cũng lấy ý kiến cổ đông thông qua chủ trương chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông cho Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1.

Số cổ phần mới phát hành trên thực ở tùy thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh ở thời điểm chuyển. Phương án chuyển đổi có thể được thực hiện 1 hoặc nhiều đợt. Thời điểm phát hành theo thông báo của chủ có cổ phần trong thời hạn chuyển đổi cổ phần ưu đãi quy định ở phương án phát hành.

Trước đây vào tháng 8/2018, VinGroup đã phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào phân phối riêng lẻ cho Công ty Quản lý Quỹ Hanwha (thuộc Tập đoàn Hanwha). Cổ phần ưu đãi được phát hành có giá 110.976 đồng/cp, tổng diện tích hơn 9.300 tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD.

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: