VPBS thông qua phương án phát hành 2.030 tỷ đồng Cổ phần ưu đãi cổ tức

VPBS chuẩn bị phát hành 203 triệu Cổ phần ưu đãi cổ tức mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vừ

Lãi lớn, PV Gas thông qua việc tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền cho năm 2018
VPB giảm sàn “trắng bên mua”, VnIndex tiếp tục mất gần 17 điểm
[Cổ phiếu nổi bật tuần] HPG – Xu hướng tăng dài hạn đứng trước nguy cơ bị phá vỡ

VPBS chuẩn bị phát hành 203 triệu Cổ phần ưu đãi cổ tức mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vừa ra mắt Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường họp ngày 5/10/2018 vừa qua. Đại hội đã thông qua phương án phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018.

Theo đây VPBS chuẩn bị phát hành 203 triệu Cổ phần ưu đãi cổ tức (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) có giá trị chào phân phối bằng 100% mệnh giá. Tổng giá trị cổ phần chào phân phối theo mệnh giá 2.030 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là những cổ đông đã đi vào làm việc đang có cổ phần phổ thông của doanh nghiệp.

Tổng số tiền thu được trong đợt phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ dùng để tài trợ vốn mở rộng làm việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp số cổ phần ưu đãi cổ tức này không chào phân phối hết cho cổ đông đã đi vào làm việc, thì HĐQT toàn quyền phân phối số Cổ phần ưu đãi cổ tức còn lại cho những nhà đầu tư là cổ đông hiện có cổ phần phổ thông của doanh nghiệp có giá phân phối không thấp hơn giá phân phối cho cổ đông đã đi vào làm việc.

Cổ tức ưu đãi sẽ được trả bằng tiền mặt có mức cố định hàng năm bằng 3% mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức dành cho chu kỳ Cổ tức ưu đãi Thứ nhất và 6% mệnh giá Cổ phần ưu đãi dành cho những chu kỳ Cổ tức ưu đãi thứ hai. Ngoài ra còn có mức thưởng do Đại hội cổ đông chọn lọc dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm.

Cổ phần ưu đãi cổ tức cũng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nếu được Đại hội đồng cổ đông chọn lọc, hoặc trong thời gian kể từ ngày tròn 10 năm kể từ ngày đã đi vào hoạt động phát hành cho đến khi còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức – khi đây nhà đầu tư có quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phần phổ thông có mật độ chuyển đổi 15:1 (15 cổ phần ưu đãi cổ tức được đổi thành 1 cổ phần phổ thông).

Thời gian phát hành chuẩn bị ngay trong quý 4/2018.

VPBS Thành lập từ năm 2006, là 1 trong 3 doanh nghiệp chứng khoán Thứ nhất được chấp thuận thành viên chuyển nhượng phái sinh Thứ nhất của Sở chuyển nhượng Chứng khoán Hà Nội cộng có CTCP Chứng khoán TP HCM (HCM), CTCP chứng khoán SSI (SSI).

VPBS có vốn điều lệ 1.470 tỷ đồng tính đến thời điểm 30/06/2017.

Chứng khoán VPBS thông qua phát hành riêng lẻ tăng vốn thêm tối đa 500 tỷ đồng

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: