Xây dựng cơ chế tài chính thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về biện pháp lôi kéo đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ những nguồn trong và ngoài nước. Thủ tướng Chí

“Vua giày chạy bộ thế giới” muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam
Hiệu quả của những lần nước Mỹ áp thuế với hàng nhập khẩu ra sao?
Hậu Giang đề nghị bổ sung dự án điện rác 960 tỷ vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về biện pháp lôi kéo đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ những nguồn trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” (Đề án 844) hỗ trợ những tổ chức ươm tạo, đào tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh để nâng cao năng lực cho những công ty khởi nghiệp sáng tạo. Nghiên cứu đề xuất ban hành những chính sách bán hàng cần thiết nhằm thúc đẩy môi trường khởi nghiệp sáng tạo vận hành và phát triển. Thông qua Ban Điều hành Đề án 844, tổ chức những cuộc gặp thường niên có những nhà đầu tư và công ty khởi nghiệp sáng tạo trong nước, quốc tế.

Xây dựng cơ chế tài chính lôi kéo đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

. (Ảnh minh họa: KT).


Theo đây, đối có những vận hành hỗ trợ cho công ty khởi nghiệp sáng tạo cần quy định cụ thể về những hình thức hỗ trợ, hạn mức hỗ trợ cho những nhóm dự án. Xây dựng những nội dung chi và định mức chi thích hợp có vận hành đặc biệt của công ty khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, thi công quy trình phân tích, thẩm định những dự án để chắc chắn việc hỗ trợ có hiệu quả.Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có Bộ Khoa học và Công nghệ thi công cơ chế tài chính cho Quỹ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), trình Chính phủ ban hành trong năm 2019.

Bộ Khoa học và Công nghệ thi công dự thảo Điều lệ tổ chức, vận hành của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), bổ sung quy định công ty khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng nhận hỗ trợ của Quỹ, trình Chính phủ ban hành trong năm 2019.

Cụ thể, bổ sung vận hành tài trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ vốn cho những công ty khởi nghiệp sáng tạo để ươm tạo công nghệ, phát triển ý tưởng, mô hình kinh doanh. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần chắc chắn những điều kiện được hỗ trợ theo quy định ở Luật Hỗ trợ công ty nhỏ và vừa, đồng thời chắc chắn những tiêu chí do Quỹ đề ra đối có từng ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu kỹ, thi công ban hành cơ chế tài chính thực hiện Đề án 844 nhằm thúc đẩy môi trường khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho những công ty khởi nghiệp sáng tạo vận hành và phát triển.

Trong đây có những nội dung chi thích hợp có khởi nghiệp sáng tạo như chi cho đại diện những công ty khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu tham dự những vườn ươm/khu làm việc chung nổi tiếng trên địa cầu; cho những vận hành của đại diện khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam ở 1 số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; cho phép việc tài trợ trực tiếp cho công ty khởi nghiệp sáng tạo đối có những nội dung quan trọng như nghiên cứu phân khúc, thuê chuyên gia, trả công lao động và thương mại hóa công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới./.

CEO Talks Cafe: Bạn có thể bỏ hết để tập trung khởi nghiệp nhưng hãy trả lời câu hỏi “Nếu thất bại, khách mua sẽ sống ra sao?”

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0