Xử lý như thế nào khi thẻ BHYT sai thông tin?

Trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như tờ khai của người tham dự, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT,

Tranh cãi về “tuổi hưu” máy bay
Chuẩn bị bàn phương án tăng lương tối thiểu vùng: Băn khoăn tiêu chí mức sống tối thiểu
Thủ tướng: Không lơ là, chủ quan trong thực hiện kế hoạch cả năm

Trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như tờ khai của người tham dự, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham dự không phải cung cấp 1 số pháp lý để chứng minh.

Sáng ngày 06/02/2018, ở Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp tài liệu định kỳ về BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam đã hỗ trợ 1 số thắc mắc liên quan như sau:

Trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như Tờ khai của người tham dự, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham dự không phải cung cấp 1 số pháp lý để chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi ích lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số BHXH (thẻ BHYT mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham dự BHYT cần điện thoại ngay có cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đây mà không phải cung cấp thêm pháp lý chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH có thời điểm tham dự đủ 05 năm liên tục ghi chưa đúng, người tham dự cung cấp thêm tài liệu về tên, địa chỉ của 1 số đơn vị nơi đã có quá trình tham dự trước đây hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ. Cơ quan BHXH có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại Danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm có tài liệu người tham dự có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ BHYT mới cho người tham dự ngay trong ngày.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH 1 số tỉnh, đô thị rà soát chắc chắn đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH đúng quy trình trước khi in, đổi thẻ BHYT mới. Hạn chế tối đa 1 số trường hợp thẻ cũ đã bổ sung thời điểm đủ 05 năm liên tục và chuyển đổi ích lợi, khi đổi thẻ BHYT mới đề nghị người tham dự bổ sung thêm hồ sơ.

Về trường hợp BHXH Việt Nam phát hiện mã số BHXH cấp chưa đúng quy trình, dẫn đến trùng lặp tài liệu hộ gia đình và nhân thân của người tham dự, ảnh hưởng đến ích lợi BHYT, cơ quan BHXH phải điện thoại trực tiếp có người tham dự và đơn vị quản lý đối tượng để bổ sung, đã đi vào hoạt động chính xác tài liệu định danh cho người tham dự theo đúng quy định.

Trường hợp cá nhân tham dự theo nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan BHXH rà soát, xác định để chắc chắn chỉ cấp 1 thẻ BHYT duy nhất theo đối tượng Thứ nhất được xếp theo thứ tự 1 số đối tượng quy định. Đồng thời, tài liệu cho đơn vị đã lập Danh sách trùng để điều chỉnh. Trường hợp sơ xuất để xảy ra cấp trùng thẻ BHYT phải thực hiện giảm dữ liệu giá trị sử dụng thẻ đây ngay khi phát hiện.

Muôn kiểu “trục lợi” Quỹ Bảo hiểm Y tế

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0