Yêu cầu loạt bộ ngành vào cuộc xử lý dự án thua lỗ ngành công thương

Tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính ở 1 vài dự án, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó; việc giải quyết 1 vài tranh chấp, vướng mắc vẫn chậm... Phó th

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng
Hai Bộ nói gì về trách nhiệm khoản lỗ hơn 4.000 tỷ đồng của hãng hàng không Jetstar?
Chưa bị cuốn vào chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, nhưng Việt Nam giảm thiểu rủi ro bằng cách nào?

Tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính ở 1 vài dự án, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó; việc giải quyết 1 vài tranh chấp, vướng mắc vẫn chậm…

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo đối có các tồn ở, yếu kém của 1 số dự án và doanh nghiệp phát triển chậm độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Theo văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng từ Văn phòng Chính phủ, sau gần 2 năm thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Thủ tướng, Bộ Công Thương và 1 vài Bộ, ngành, doanh nghiệp đã nghiêm túc và kiên quyết xử lý theo tiêu chuẩn phân khúc, công khai, minh bạch; tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

Không cấp thêm vốn Nhà nước cho 1 vài dự án, doanh nghiệp; chắc chắn lợi ích của Nhà nước và ích lợi hợp pháp của người lao động. Thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ 1 vài sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính ở 1 vài dự án, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó; việc giải quyết 1 vài tranh chấp, vướng mắc về hợp đồng EPC và quyết toán dự án còn chậm, chưa đã đi vào hoạt động theo công đoạn đề ra; tái cơ cấu tài chính, thu xếp, huy động vốn sản xuất kinh doanh ở 1 số dự án, doanh nghiệp còn vướng mắc, gặp khó… cần được 1 vài Bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nỗ lực Bên cạnh đây để đã đi vào hoạt động tốt nhiệm vụ được giao.

Trước thực ở đây, Phó thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp có Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đề ra giải pháp, công đoạn xử lý 1 vài vướng mắc pháp lý liên quan đến hợp đồng EPC, quyết toán và xử lý tài sản của 1 vài dự án, báo cáo Ban Chỉ đạo trong tháng 12/2018.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xử lý theo thẩm quyền vấn đề giãn, giảm mức trích khấu hao tài sản của 1 số dự án, doanh nghiệp; xử lý nợ, lãi suất vay vốn của 1 vài dự án, doanh nghiệp ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xem xét, xử lý thuế giá trị tăng thêm, thuế nhập khẩu đối có thạch cao nhân tạo… và 1 vài vấn đề khác thuộc tính năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng 1 vài vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp có 1 vài cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo 1 vài ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tiếp tục tái cơ cấu 1 vài khoản nợ vay của 1 vài dự án, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn phân khúc, cộng chia sẻ rủi ro. Điều chỉnh lại cơ chế vay, trả nợ cho thích hợp để hỗ trợ dự án, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp có 1 vài Bộ, cơ quan liên quan báo cáo phân tích 1 vài tác động của phân khúc đến 1 vài sản phẩm hàng hóa của 1 vài dự án, doanh nghiệp trên và có giải pháp xử lý kịp thời theo tính năng, thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất tiêu chí, quy trình, thủ tục tham khảo việc đưa ra khỏi danh sách 1 vài dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương đối có dự án, doanh nghiệp đã đã đi vào hoạt động căn bản việc xử lý 1 vài tồn ở, vướng mắc, sản xuất kinh doanh ổn định và có lãi, báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng.

Các Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp và doanh nghiệp, đơn vị liên quan, trong quý 4/2018 chủ động tiếp tục đẩy mạnh xử lý 1 vài tồn ở, vướng mắc và nhiệm vụ đề ra ở Kế hoạch hành động thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo, đặc trưng là việc xử lý 1 vài vướng mắc về hợp đồng EPC và quyết toán dự án.

Tăng cường 1 vài giải pháp quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm kinh phí sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xử lý 1 vài tồn ở, yếu kém ở 1 vài dự án, doanh nghiệp do mình quản lý; duy trì, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đã đi vào hoạt động nhiệm vụ, mục tiêu đề án.

Có đại gia, dự án thua lỗ nghìn tỷ Ethanol Dung Quất “sống lại” tháng 10 tới

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: